Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Test ADHD: Má moje dieťa poruchu hyperaktivity?

Chapec testovaný na ADHD

Porucha hyperaktivity s deficitom pozornosti (ADHD) je neurologické ochorenie postihujúce najmä deti, u ktorých sú symptómy ľahko rozpoznateľné. V mnohých prípadoch je však iba rodič schopný rozpoznať tieto príznaky. Nasledujúci test vám pomôže identifikovať základné príznaky a prejavy ADHD.

Chapec testovaný na ADHD

Test zostavila špeciálna pedagogička s dlhoročnou praxou PaeDr. Ildikó Kásaová.

Do akej miery stráca vaše dieťa pozornosť?

Ako často si zabudne pripraviť domáce úlohy?

Je pre vaše dieťa náročné sústrediť sa na jednotlivé úlohy alebo venovať pozornosť detailom?

Vie si správne rozdeliť svoj voľný čas a venovať sa svojim povinnostiam?

Ako reaguje vaše dieťa, keď sa stretne s ťažšou úlohou?

Je preň špecifické časté vrtenie sa, otáčanie pri sedení a nervozita? Iba s ťažkosťami obsedí na jednom mieste?

Skáče do reči druhým ľuďom?

Ktoré príznaky sú pre vaše dieťa typické?

Stáva sa, že vaše dieťa zabúda alebo stráca rôzne svoje veci, spotrebné predmety ako napríklad ceruzky, zošity, knihy, hračky?

Stáva sa, že vaše dieťa neočakávane vstane zo stoličky a opustí svoje miesto, napríklad počas vyučovania alebo počas večere?

Výsledky:

0 – 3 body: Podľa vašich odpovedí na otázky, sa u vášho dieťaťa s veľkou pravdepodobnosťou nevyskytuje choroba ADHD. Správanie dieťaťa však môžete priebežne sledovať, lebo symptómy ADHD sa môžu vekom objaviť a zmeniť. Ak zbadáte zmeny v správaní dieťaťa, je vhodné obrátiť sa na odborníka.

4 – 6 bodov: Podľa výsledkov vašich odpovedí, sa u vášho dieťaťa pravdepodobne vyskytuje deficit pozornosti s hyperaktívnou poruchou. Pozorované odchýlky je vhodné zaznamenávať a prediskutovať s odborníkom, ktorý je po vyšetrení dieťaťa schopný rozhodnúť o stanovení diagnózy a o ďalších krokoch.

7 – 10 bodov: Podľa vašich odpovedí na otázky testu sa s veľkou pravdepodobnosťou u vášho dieťaťa vyskytujú prejavy choroby ADHD. Čím skôr vyhľadajte odborníka. Po dôkladnom vyšetrení a presnej diagnóze, môže vaše dieťa dostávať vhodnú terapiu, vďaka ktorej sa príznaky zlepšia.

Zaujala vás táto téma, alebo máte podozrenie, že vaše dieťa by mohlo trpieť poruchou hyperaktivity s deficitom pozornosti (ADHD)? Prečítajte si celý článok o tejto chorobe.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.