Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Dyslexia – porucha, ktorá vystraší rodičov

Dyslexia, porucha učenia, porucha čítania

S pojmom dyslexia sa rodičia prvýkrát stretnú zvyčajne v prvých ročníkoch základných škôl. Ako sa prejavuje, ako ovplyvňuje vývin dieťaťa, no najmä - aké sú možnosti na rozvíjanie, keď už daná porucha existuje?

Dyslexia, porucha učenia, porucha čítania

Slovo dyslexia je zložené z dvoch častí pochádzajúcich z gréckeho slova „dys“ – porucha a „lexis“ – reč, jazyk. Je to znížená schopnosť osvojiť si čítacie zručnosti, pochopiť čítaný text alebo správne prečítať daný text aj napriek primeranej alebo vysokej inteligencii. Dyslexia teda neznamená, že z vášho dieťaťa sa nemôže stať úspešný človek.

Z dyslexie sa nedá vyrásť

Príkladom je množstvo známych ľudí, ktorí tiež v škole trpeli problémami s učením – Hans Christian Andersen, Thomas Edison, Winston Churchill, Albert Einstein a mnoho ďalších. Dyslexia sa (z genetických príčin) oveľa častejšie vyskytuje u chlapcov ako u dievčat a je nezávislá od úrovne inteligencie.

Je dôležité vedieť, že dyslexia nie je porucha, z ktorej sa dá „vyrásť“. To znamená, že dyslektikov nenájdeme iba medzi školákmi, ale aj medzi dospelými ľudmi. Ak nie je dieťa do tretieho ročníka diagnostikované, zostane aj vo vyšších ročníkoch jeho základným problémom čítanie, čo potom môže prinášať ťažkosti pri osvojovaní si ďalších vedomostí.

Len žiadnu paniku!

Ak vášmu dieťaťu diagnostikujú dyslexiu, neprepadajte panike. Nie ste v takejto situácii sami, nielen vaše dieťa bojuje s týmito problémami. V nasledujúcich odsekoch vám prinášame zopár užitočných rád. Poruchy učenia (aj dyslexia) sa zámernou a cielenou terapiou dajú zlepšiť.

Najdôležitejšia je spolupráca

Ako pedagogička, špeciálna pedagogička a matka už dlhé roky denne vidím a prežívam, ako sa deti vyvíjajú od škôlky až po vysokú školu. Prežívala som úspechy aj neúspechy počas (neľahkej) cesty môjho prvého žiaka, ktorý úspešne zmaturoval. V spolupráci so školami, mojimi kolegami a rodičmi sme prostredníctvom osvedčených metód krok za krokom postupne dosahovali lepšie výsledky.

Počas mojej profesionálnej praxe ma vyhľadávajú rodičia, ktorí zistili, že niečo u ich dieťaťa nesedí. Sú s ním problémy v škôlke, tieto problémy sa neskôr prejavujú aj v školskom veku, keď sa museli zapájať do učenia aj jeho vyššie kognitívne schopnosti (pamäť, myslenie, vnímanie, reč atď.).

Počas osvojovania si jednotlivých písmen boli u takýchto detí čoraz väčšie nedostatky: zaostávanie, nerozpoznávanie písmen, zamieňanie si písmen. A čím viac písmen sme sa naučili, tým sa mu látka javila ťažšia.

zdroj: https://www.freepik.com/premium-photo/students-education-play-cards-with-pictures-english-numbers_4436693.htm#page=2&query=learning+alphabet+kids&position=29

Každý prípad je špecifický

Prvák Michal chodil do mojej triedy. Hneď na začiatku školského roka jeho mamina hlásila, že chlapček je trošku „iný“ ako jeho rovesníci, je živší, rušnejší, rád je v pohybe. Tieto náznaky som uňho zbadala hneď v prvých týždňoch, ale nebolo to veľmi nápadné, lebo som mala v triede viac hyperaktívnych žiakov, žiakov so zaostalou grafomotorikou, ľavákov a mala som dostatok skúseností na to, aby som vedela zaobchádzať so situáciou.

Počas mojej dlhoročnej praxe som sa však nestretla so žiakom, u ktorého by sa náznaky dyslexie objavili až tak skoro. U Michala bolo už v prvej fáze čítania troch písmen (a, e, m) silno cítiť, že si mýli písmená.

Bola s ním náročná práca, lebo všetko sa mu javilo veľmi ťažké, najmä vtedy, keď sa pripojili aj ďalšie nové písmena (l, o, i, b). Odvtedy prevládol chaos. Vedela som, že situáciu musíme riešiť. Zavolala som jeho maminu na konzultáciu, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie pre neho, aj pre nás.

Flexibilné metódy

Od nej som sa dozvedela, že Michal mal krvácanie do mozgu. Nemá trvalé následky, ale neurológ im povedal, že následkom krvácania môže mať problémy v učení, lebo zjavne sa mu niektoré oblasti poškodili. Vedela som, že musím niečo vymyslieť, lebo osvedčené a dokázané metódy, ako naučiť žiaka s dyslexiou čítať, u neho nefungovali.

Metóda priradenia obrázka (napríklad, aby si zapamätal, ako sa píše písmeno „A“, prideliť k nemu obrázok, na ktorom je) v jeho prípade vôbec nefungovala. Časom som prišla na to, že jemu tie písmená musia aj tvarom pripomenúť nejaký predmet.

Tým, že pochádzal z dvojjazyčného prostredia, mu pomohli aj slovíčka z iného jazyka. Príkladom môže byť písmeno „i“, ktoré si dokázal zapamätať a následne aj reprodukovať iba vtedy, ak som namiesto bodky nakreslila maličký kvietok.

Nakoniec mal ku každému písmenu pridružený nejaký obrázok, kresbu, prispôsobenú jeho potrebám. V spolupráci s rodinou, každodenným cvičením a s kombináciou pohybovej terapie, ktorá stimulovala celú nervovú sústavu, dnes už číta a čoraz viac sa zlepšuje.

Otestujte vaše dieťa na dyslexiu – Test na dyslexiu: Rozpoznajte symptómy.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.