Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Slabinový pruh si vyžaduje chirurgický zásah

Slabinový pruh, chirurgický zákrok, dieťa na podložke s pokrčenými nohami

Tretí zo série článkov o pruhu sa venuje špecifickému druhu hernie, ktorá sa prejavuje v oblasti slabín. Prečítajte si aj predcháduajúce články o pupočnom pruhu a o druhoch hernií.

Slabinový pruh, chirurgický zákrok, dieťa na podložke s pokrčenými nohami

Neuzavretý kanálik počas vývoja

Inguinálna hernia alebo slabinový pruh sa vyskytuje u dievčat aj u chlapcov a prejavuje sa vyklenovaním obsahu brušnej dutiny cez rozšírený kanál v oblasti slabín. Pozorujeme ho u 2 – 5 % detí, častejšie vpravo, približne v 10 % obojstranne a asi 10-krát častejšie u chlapcov. U nedonosených detí je výskyt ešte vyšší.

Inguinálna hernia je, podobne ako pupočný pruh, vrodená a vzniká v dôsledku neuzavretia kanálika, ktorým počas vnútromaternicového vývoja zostupujú semenníky z brucha do mieška u chlapcov. U dievčat sú to iné väzivové tkanivá.

Tento zostup je možný cez preformovaný kanál v brušnej stene (inguinálny kanál) a za normálnych okolností sa po zostupe semenníkov komunikácia medzi bruchom a mieškom uzavrie.

Inguinálny kanál však ostáva otvorený, nakoľko cez neho stále prechádza semenný povrazec u chlapcov a väzy maternice u dievčat a vytvára tak mechanické oslabenie brušnej steny.

Pokiaľ sa vyššie uvedená komunikácia medzi bruchom a slabinou neuzavrie, vytvára sa slabinový pruh.

To znamená, že pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, alebo aj v pokoji, sa obsah dutiny brušnej presúva cez takúto komunikáciu cez inguinálny kanál do slabín.

Za normálnych okolností je síce inguinálny kanál otvorený, ale tým, že uvedená komunikácia sa uzavrela, nevedia orgány ani tekutina z dutiny brušnej prejsť von, nakoľko je z vnútornej strany akoby utesnený obalmi dutiny brušnej.

Vyklenovanie nebolí

Diagnostiku slabinového pruhu vykonávajú najčastejšie rodičia alebo obvodný pediater, keď si všimnú vyklenovanie v jednej alebo oboch slabinách.

U chlapcov môže vyklenovanie siahať až do mieška, vtedy hovoríme o skrotálnej (mieškovej) hernii.

Vyklenovanie je nebolestivé, po zatlačení sa obsah vie vrátiť naspäť do dutiny brušnej. Občas môžeme pri dotyku pod prstami cítiť akoby škvŕkanie, vtedy býva obsahom hernie tekné črevo. U dievčat môže byť obsahom pruhu aj vaječník – je hmatateľný v slabine ako malá fazuľka, vtedy je dôležité pruh zbytočne nenaprávať a netlačiť, nakoľko by mohlo dôjsť k pomliaždeniu vaječníka.

Pruh môže byť rôznej veľkosti, u niektorých detí je prítomný iba pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, často po kúpeli, u iných je prítomný stále. Pri návšteve detského chirurga sa diagnóza vykonáva klinickým vyšetrením, v prípade, ak hernia nie je viditeľná, snažíme sa ju vyvolať napríklad zakašľaním.

Možná je aj sonografická diagnostika hernie. Dôležité je zhodnotiť aj polohu semenníkov, ktoré môžu byť herniou akoby ťahané do brucha.

Pokiaľ je hernia voľná, nie je tuhá a je nebolestivá, volíme podobne ako pri pupočnej hernii na začiatok konzervatívny postup a herniu sledujeme.

Operácia je nevyhnutná

Inguinálna hernia sa sama neupraví, je potrebné chirurgicky ju uzavrieť.

Môže sa však vytvoriť s časovým odstupom aj na druhej strane. Preto pokiaľ hernia nie je príliš veľká a nerobí obtiaže, čakáme s operáciou do predškolského veku, aby sa prípadne zoperovali obe strany naraz. Výnimkou z uvedeného postupu sú novorodenci a dojčatá s veľmi veľkými herniami, kde je vysoké riziko priškripnutia, u týchto pacientov je operácia odporučená aj skôr.

Priškripnutie (inkarcerácia) je pri slabinovom pruhu omnoho častejšie ako pri pupočnom pruhu, pričom najväčšie riziko inkarcerácie je u pacientov do 1 roka života. V prípade inkarcerácie hernie ide vždy o akútny stav, kedy je ohrozená výživa orgánov priškripnutých v hernii, a to najčastejšie tenkého čreva alebo vaječníka.

Priškripnutie sa prejavuje náhle vzniknutou bolestivosťou, pruh je tuhý, na dotyk výrazne citlivý a obsah hernie nie je možné zatlačením vrátiť do brušnej dutiny.

Dieťa je schvátené, môžu byť prítomné aj bolesti brucha alebo zvracanie. V takomto prípade treba urýchlene vyhľadať lekára, nie je vhodné pruh doma zbytočne vela stláčať.

Lekár sa pri vyšetrení pokúsi obsah hernie špeciálnym šetrným manévrom vrátiť do brucha a dieťaťu tak uľaviť.

Pokiaľ je však obsah priškripnutý viac ako 4 až 6 hodín, alebo ak nejde vrátiť do dutiny brušnej, je nevyhnutná akútna operácia, aby sme predišli poškodeniu priškripnutých orgánov.

Plastika a komplikácie

Pri operácii inguinálnej hernie sa uzavrie komunikácia medzi bruchom a slabinou po predchádzajúcom vrátení obsahu hernie do dutiny brušnej. Po nej sa vykonáva plastika a uzáver inguinálneho kanála.

U dievčat sa inguinálny kanál uzatvára úplne, aby sme zosilnili toto oslabené miesto. U chlapcov sa kanál nemôže uzatvoriť úplne, nakoľko cez neho prechádza semenný povrazec, vykonávame preto iba akési zúženie a zosilnenie kanála.

Druh plastiky závisí od veku dieťaťa. Operačná ranka sa nachádza v slabine a štandardne nie je veľká, zhruba 3-5 cm.

Po operácii môže byť prítomný opuch mieška alebo slabiny, tento stav však postupne zvyčajne sám ustúpi.

Iné pooperačné komplikácie nie sú časté, môže dôjsť napríklad k infekcii alebo secernácii z rany.

Stehy sa využívajú buď vstrebateľné alebo nevstrebateľné, tie nevstrebateľné sa vyberajú štandardne na 7. deň.

Do vybratia stehov je odporúčaný kľudový režim a ranu nenamáčať. V ďalšom období však môže dieťa prejsť postupne na plnú aktivitu, nie je potrebné ani nosiť špeciálne pomôcky, ako pásy a iné.

Mudr. Dana Kuniakova

Autorka: MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.