Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Pruh u detí – ako sa prejavuje a čo s ním?

Malé dieťa na prebaľovacom pulte s detským pruhom

Pruh alebo hernia, znamená vyklenovanie obsahu dutiny brušnej cez defekt či rozšírený kanál v brušnej stene. U detí sa najčastejšie vyskytuje pupočný alebo slabinový pruh, ale často pozorujeme tiež pozdĺžne vyklenovanie v strednej čiare – tzv. diastázu brušných svalov.

Malé dieťa na prebaľovacom pulte s detským pruhom

Na rozdiel od dospelých, pruh u detí je spravidla vrodený, a teda nevzniká neprimeranou záťažou či oslabením brušnej steny. Najzávažnejšou komplikáciou je inkarcerácia (priškripnutie, privretie) hernie, kedy dochádza k náhlemu “uväzneniu” obsahu vnútri hernie, čo je sprevádzané výraznou bolestivosťou. Liečba je operačná, pričom výkon je plánovaný, iba v prípade inkarcerovanej hernie ide o akútny výkon. 

Pupočný pruh – umbilikálna hernia

Pupočný pruh sa prejavuje vyklenovaním v oblasti pupka, ktoré je spôsobené vytláčaním alebo premiestnením časti obsahu brušnej dutiny cez oslabený pupočný prstenec navonok. Vyklenovanie je najvýraznejšie pri zvyšovaní vnútrobrušného tlaku (napríklad pri plači, pri tlačení na stolicu atď.), ale môže byť viditeľné i v pokoji. Pokiaľ pruh pretrváva aj v predškolskom veku, je naplánované operačné riešenie. Operačná plastika pretrvávajúceho pupočného pruhu je dôležitá najmä u dievčat, pretože neskôr, počas tehotenstva, dochádza k jeho zväčšeniu.

Supraumbilikálna a epigastrická hernia

Prejavujú sa vyklenovaním alebo hmatnou rezistenciou (hrčkou) v strednej čiare brucha nad pupkom. Tieto hernie sú spôsobené otvorom v brušnej stene, v oblasti linea alba. Linea alba vzniká v strednej čiare brucha spojením priamych brušných svalov oboch strán. Pokiaľ je v tomto spojení otvor, dochádza k vyklenovaniu obsahu dutiny brušnej. Obsahom hernie je často tukové tkanivo z dutiny brušnej a v tomto prípade môže byť pruh na tlak bolestivý. Liečba týchto hernií je podobne ako u pupočného pruhu operačná, plánovaná, a spočíva v uzavretí defektu. Tento typ hernií sa vyskytuje oveľa zriedkavejšie ako pupočná hernia. 

zdroj: freepik

Diastáza priamych brušných svalov

S diastázou sa u detí stretávame pomerne často, ide o vrodený rozostup priamych brušných svalov v oblasti linea alba. Prejavuje sa pozdĺžnym pruhovitým vyklenovaním v strednej čiare brucha zhora nadol pri zvýšení vnútrobrušného tlaku – napríklad pri plači, zdvíhaní sa z ľahu na chrbte do sedu a podobne. Diastáza je nebolestivá, a môže mať rôzny rozsah. Stav je však u malých detí považovaný za fyziologický (normálny) a nevyžaduje žiadnu liečbu. Diastáza sa zvykne spontánne upraviť do puberty. Operačné riešenie je skôr raritné a je vhodné u pacientov s naozaj rozsiahlou diastázou, pri ktorej nedochádza k spontánnej úprave rozostupu svalov. 

Slabinový pruh – ingvinálna hernia

Ingvinálna hernia sa prejavuje vyklenovaním v slabine a vyskytuje sa u dievčat i chlapcov. Aj slabinová hernia je vrodená a vzniká v dôsledku neuzavretia processus vaginalis peritonei. To je kanálik, ktorým počas vnútromaternicového vývoja zostupujú semenníky z brucha do mieška u chlapcov, a iné väzivové tkanivá u dievčat.

Na rozdiel od pupočnej hernie, ingvinálna hernia sa sama neupraví, vždy ju treba chirurgicky uzavrieť. Samotná operácia ingvinálnej hernie spočíva v uzavretí komunikácie medzi bruchom a slabinou po predchádzajúcom vrátení obsahu hernie do dutiny brušnej. Následne sa vykonáva plastika a uzáver ingvinálneho kanála.

Hydrokéla

Hydrokéla býva nazývaná i vodným pruhom. Princíp jej vzniku je podobný ako pri ingvinálnej hernii, avšak pretrvávajúca komunikácia medzi slabinou a dutinou brušnou je natoľko úzka, že prepúšťa iba tekutinu. Tá sa môže voľne pohybovať von a dnu alebo býva izolovaná. Môže byť prítomná iba v slabine, vtedy hovoríme o hydrokéle semenného povrazca, alebo v miešku. Samotná hydrokéla sa najčastejšie prejaví pri infekte dieťaťa a najmä u malých detí sa už nemusí neskôr opakovať. Pokiaľ pretrváva, je naplánované operačné riešenie.

Mudr. Dana Kuniakova

Autorka: MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.