Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Predčasne narodené deti: Kvôli koronavírusu bez kontaktu s rodičmi

Predčasne narodené bábätko bez kontaktu s rodičmi

Rodičia predčasne narodených detí boli od svojich bábätiek celkom odstrihnutí. Vo chvíľach, kedy by s nimi mali tráviť čo najviac času, prihovárať sa im, dojčiť ich či klokankovať. Aktualizácia k 11. 5. 2020 – hlavný hygienik uvoľnil opatrenia v nemocniciach.

Predčasne narodené bábätko bez kontaktu s rodičmi

Následky odlúčenia na celý život

Bábätká hospitalizované na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa totiž v inkubátoroch ocitli bez kontaktu s rodičmi už od zavedenia prísnych hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 od polovice marca. Teda dlhých sedem týždňov. Mnohé nemocnice na základe týchto opatrení úplne zakázali prístup rodičov k deťom.

Minulý týždeň na tento problém v otvorenom liste príslušným inštitúciám upozornili Zuzana Krišková a Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov spolu s Danielou Barňákovou z prešovskej Iniciatívy žien k lepšiemu pôrodu.

Autorky listu sú presvedčené, že týmito krokmi dochádza k hrubému zásahu do práv a povinností rodičov, ale aj do práv hospitalizovaných detí.

Zásah je podľa nich nevyvážený z ľudsko-právneho hľadiska, z pohľadu medzinárodných dohovorov, ktorých je naša krajina signatárom a dokonca je protiprávny aj v zmysle platných právnych predpisov.

„U detí ide navyše o výrazný zásah do ich práva na zdravie. Separácia matky od dieťaťa, a špeciálne predčasne narodeného dieťaťa, prináša závažné zdravotné riziká: zvyšuje riziko úmrtia, predlžuje dobu hospitalizácie a zvyšuje chorobnosť predčasne narodených detí. Takéto nariadenie zároveň znemožňuje dojčenie, čo so sebou nesie riziká nedojčenia. Oddelenie mláďat od ich matiek je jedným zo spôsobov, akými sa v laboratórnych podmienkach u zvierat umelo vytvára stresový faktor. Následne sa vedecky skúma negatívny vplyv stresu na vyvíjajúci sa mozog mláďat. Z vývinovej psychológie je známe, že matky a deti budú následky dlhotrvajúceho odlúčenia znášať celý život. Nielen vo fyzickej rovine, ale najmä v rovine psychického a emočného zdravia,“ píšu autorky v otvorenom liste.

Fotografia kontakt nenahradí

Empatickí zdravotníci sa snažia pomôcť aspoň prostredníctvom virtuálnej reality – rodičom pravidelne posielajú fotografiu a správu o stave bábätka. S touto iniciatívou prišla sestrička z Neonatologickej kliniky UN v Martine a postupne sa rozšírila aj na ďalšie pracoviská. Podľa autoriek otvoreného listu je však táto snaha len slabou náhradou skutočného kontaktu a deťom blízkosť tzv. vzťahovej osoby nijako nenahrádza. Ženy, ktoré ich kontaktovali, sú psychicky zdrvené tým, že svoje deti už týždne nevideli a ešte ďalšie týždne neuvidia, pokiaľ sa tieto opatrenia nezmenia.

Za všetky matky svoj príbeh zverejnila Denisa, ktorej synček sa narodil začiatkom februára. Do 17. marca trávila pri inkubátore čo najviac času a bojovala spolu s bábätkom. Tešila sa na chvíľu, kedy si ho bude môcť konečne zobrať do náručia. Synček dokonca začal dýchať bez podpory. Do dnešného dňa však táto chvíľa neprišla. Kvôli opatreniam a potrebe uvoľnenia lôžok pre prípadných pacientov s COVID-19 musela odísť domov. „Rozhodnutie vedenia nemocnice ma poznačilo. Nedalo sa nič robiť napriek naliehaniu na vedenie daného oddelenia. Mali sme sa pobaliť a mohli sme ešte ísť navštíviť detičky na oddelenie. Odchod bol psychicky veľmi vyčerpávajúci. Odchádzate preč od dieťaťa s pocitom, že ho ešte dlho neuvidíte. Bude dieťa ešte vnímať mňa – ako matku – ak sa stretneme po mesiaci? Nepretneme medzi nami to krásne puto? Ako to zvláda sám v nemocnici?“ pýta sa nešťastná Denisa.

Otvorený list odbornej neonatologickej spoločnosti adresovaný predsedníčke Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti napísalo aj OZ Malíček zastupujúce predčasne narodené a rizikové deti a ich rodičov.

Okrem toho, že v ňom vyjadruje vďaku za starostlivosť o bábätká a pracovné nasadenie, zdieľa aj svoj postoj k obmedzeniu prítomnosti rodičov na oddeleniach. Signatári listu poukazujú na fakt, že v súčasnosti nie sú vedecké dôkazy ani odborné odporúčania, ktoré by naznačovali potrebu obmedzenia kontaktu rodičov s deťmi na neonatologických pracoviskách. Deti bojujú o život v inkubátoroch.

Takto strávený čas je pre krehkých novorodencov dostatočne traumatizujúcim zážitkom. OZ Malíček preto upozorňuje, že rodičia nie sú obyčajnou návštevou, ale nevyhnutnou súčasťou pri starostlivosti o bábätko.

Odborníci hľadajú riešenie

Dobrou správou je pozitívna reakcia na list od predsedníčky výboru Neonatologickej sekcie SPS doc. MUDr. Kataríny Maťašovej, CSc. a hlavného odborníka MZ SR pre neonatológiu prof. MUDr. Mirka Zibolena, CSc.: „Personál neonatologických pracovísk, všetci zdravotnícki pracovníci, si plne uvedomujeme dôležitosť až nevyhnutnosť kontaktu každého dieťaťa s rodičmi. Zároveň musíme rešpektovať stanoviská a nariadenia autorít vedúce k zabezpečeniu ochrany ostatných bezbranných pacientov a personálu, ktorý je v starostlivosti o týchto pacientov rovnako nenahraditeľný. Hľadáme teda kompromisné riešenia. Našou snahou je postupovať vždy citlivo a empaticky k dieťaťu i jeho rodičom a čo najlepšie v daných podmienkach.“

Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. je vo svojom vyhlásení ešte o kúsok optimistickejší, keďže vidí celú situáciu z nadhľadu: „Sme síce v našej práci viazaní rozhodnutiami nadriadených orgánov, ale musíme mať na pamäti aj širšie súvislosti a tiež to, že naša zdravotnícka starostlivosť nemôže byť zameraná striktne len na „jedno ochorenie“, ale že sa musíme s nadhľadom (ktorý nám dávajú aj naše medicínske skúsenosti) plnohodnotne postarať aj o iných pediatrických pacientov. Verím, že čo najskôr sa vrátime k našej štandardnej práci a dovtedy všetci zainteresovaní v zdravotnej starostlivosti o deti budú pracovať nielen v zmysle aktuálnych opatrení a predpisov, ale aj v zmysle Hippokratovej prísahy,” hovorí odborník.

Hlavný hygienik SR vydal dnes, 11. mája opatrenie, ktorým čiastočne uvoľnil návštevy v nemocniciach. Rodičia predčasne narodených detí ich už teda konečne môžu navštíviť. Návšteva je povolená vždy len jednému z rodičov a pokiaľ chce zostať v nemocnici s dieťatkom, musí mať negatívny výsledok testu na COVID-19.

Prečítajte si aj náš článok Novinky v očkovaní bábätiek počas pandémie koronavírusu.

Zdroje:

Rodičovský kontakt počas pandémie COVID-19. Malíček [online]. 30.4.2020 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: https://www.malicek.sk/novinky/rodicovsky-kontakt-pocas-pandemie-covid-19

Ženské kruhy. Predčasne narodené deti sú už týždne bez rodičov. Denník N Blog [online]. 5.5.2020 [cit. 2020-05-11]. Dostupné z: https://dennikn.sk/blog/1881972/predcasne-narodene-deti-su-uz-tyzdne-bez-rodicov/

Marina Gorghetto

Autorka: Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

Marína Gorghetto

Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.