Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Pôrody počas pandémie: práva žien sú v slovenských pôrodniciach čoraz častejšie porušované

tehotná žena s ochorením covid-19 v pôrodnici

Aké možnosti má žena po pôrode s pozitívnym testom na koronavírus, keď ju zdravotníci separujú od novorodenca, aj napriek jej želaniu zostať s ním?

tehotná žena s ochorením covid-19 v pôrodnici
V článku si prečítate:

Na problematickosť pravidiel v popôrodnej starostlivosti prijatých v niektorých krajinách počas pandémie koronavírusu upozorňovala už na jar napríklad Medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek.

Na Slovensku sa tomuto problému intenzívne venujú niektoré mimovládne organizácie a občianske združenia, či ombudsmanka.

Separácia bez ohľadu na želanie matky

Od začiatku pandémie sa aj u nás totiž množia prípady porušovania práv žien v popôrodnej starostlivosti, ktorá patrí podľa zákona spolu s pôrodom medzi základné a neodkladné zdravotné výkony.

Často ide o ženy s ochorením COVID-19, ktoré sú, hoci si to neželajú, separované od svojich novonarodených detí. A to aj napriek tomu, že to má obrovský dopad na ich zdravie a na zdravie ich detí, čo zdravotníci, pochopiteľne, vedia.

Gynekologička a pôrodníčka Denisa Marcišová, ktorá na web Promamy pravidelne prispieva článkami, tvrdí: „Viacero gynekologicko-pôrodníckych spoločností, napr. britská či švédska, odporúča spoločnú popôrodnú starostlivosť o matku a dieťa počas pandémie. To znamená, že separácia ani u COVID pozitívnej matky sa neodporúča. Samozrejme, závisí to od klinického stavu matky. A samozrejmosťou je dôkladná hygiena. Infekcia COVID-19 nie je kontraindikáciou k dojčeniu. Takže medicínsky neexistuje žiaden dôvod na separáciu a náhradnú výživu novorodenca iba kvôli infekcii COVID-19.“

Ako výhodný v tomto prípade vníma tzv. ambulantný pôrod. Ak to zdravotný stav oboch umožňuje, odchádza COVID pozitívna matka aj s novorodencom domov niekoľko hodín po pôrode.

Rodičovské práva môže odňať iba súd

Miroslavy Rašmanovej z mimovládnej organizácie Ženské kruhy, ktorá sa snaží zmeniť súčasný stav starostlivosti poskytovanej ženám (počas tehotenstva, pri pôrode aj po ňom), sme sa spýtali, ako je možné, že je dieťa od matky po pôrode separované proti jej vôli: „Takýto postup je v rozpore s právami rodičov, aj právami dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti môže odňať jedine súd, a to za veľmi prísne vymedzených podmienok, medzi ktoré ochorenie na COVID-19 nepatrí. V prípade, že nemocnica oddelí dieťa od matky proti jej vôli, koná teda nad rámec zákonom vymedzených kompetencií. Slovenská neonatologická spoločnosť vydala odporúčania, ako postupovať po pôrode ženy s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Tieto odporúčania jednostranne zohľadňujú riziko nákazy koronavírusom od matky, no nijako nezohľadňujú riziko nákazy od personálu alebo zdravotné riziká separácie a nedojčenia. Vymenúvajú možnosti A,B,C, pričom hneď prvá možnosť A je okamžitá a úplná separácia dieťaťa od matky po pôrode. Táto možnosť je označená ako najbezpečnejšia. Možnosť C predstavuje kontakt matky s dieťaťom a dojčenie, je však vykreslená ako riziková. V odporúčaniach sa síce píše, že postup má byť zvolený po vzájomnej dohode personálu s matkou, z výpovedí žien však vieme, že nie v každej nemocnici k takejto dohode personál pristúpi.“

Zaujímalo nás, ako môže žena, ktorej sa niečo podobné stane, postupovať, aby sa domohla svojich práv: „Už to, že takáto situácia nastane, je porušením jej práv. Váha napĺňania práv by nemala spočívať na ženách, ale je úlohou štátu tieto práva chrániť a zabezpečiť ich napĺňanie. A to aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade, že takáto situácia ale nastane, odporúčame ženám, aby si pýtali od nemocnice písomné stanovisko, v ktorom bude jasne zdokumentované, že vyjadrili vôľu byť s dieťaťom, a napriek tomu im to nebolo umožnené. Ženy sa tiež môžu obrátiť na políciu alebo podať návrh na neodkladné opatrenie na okresný súd podľa bydliska dieťaťa, ku ktorému doložia vyjadrenie nemocnice ako dôkazový materiál. Výsledok môže byť, žiaľ, neistý. Preto je veľmi dôležité, aby bola súčasná situácia napravená predovšetkým štátnymi inštitúciami – ako napríklad ministerstvom zdravotníctva – a aby ženy neboli v takejto náročnej situácii vystavované ešte väčšiemu stresu. Na porušenia práv žien pri pôrodoch opakovane upozornila aj kancelária ombudsmanky. Prax oddeľovania detí od matiek verejne odsúdil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. V prípade, že žena ochorie na COVID-19 tesne pred pôrodom, odporúčame jej vopred sa informovať o zaužívaných postupoch v nemocnici, kde sa chystá rodiť,“ vysvetľuje Miroslava Rašmanová.

Dojčenie by malo byť podporované

Podľa pediatričky-neonatologičky Miroslavy Palonder sa starostlivosť o novorodenca matky pozitívnej alebo s podozrením na infekciu COVID-19 posudzuje individuálne, na základe dohovoru personálu s matkou a podľa individuálnych možností pracoviska. Vysvetľuje: „Berie sa do úvahy zdravotný stav matky, novorodenca a želania matky a rodinných príslušníkov. Inak sa pristupuje k novorodencovi, ktorý je predčasne narodený alebo má problémy s popôrodnou adaptáciou, inak k zdravému donosenému novorodencovi.“

Neonatologička pripomína, že riziko nákazy novorodenca novým koronavírusom od matky je veľmi nízke: „Podľa odborných zdrojov nie je signifikantný (významný, pozn. red.) rozdiel v riziku nákazy infekcie novorodenca v závislosti od toho, či je ošetrovaný v samostatnej miestnosti alebo v matkinej izbe. Samozrejme za predpokladu, že matka dodržiava hygienické opatrenia (rúško, umývanie rúk, prsníkov).

Lekárka ďalej pokračuje: „Dojčenie by malo byť vo všeobecnosti podporované pre benefity z neho vyplývajúce pre matku aj novorodenca. Výsledky americkej štúdie z New Yorku, v ktorej bolo testovaných 82 novorodencov matiek s pozitívnym testom na COVID-19, ukázali, že žiadny z novorodencov nebol pozitívne testovaný, hoci väčšina z nich bola ošetrovaná systémom rooming-in a dojčená. Podľa tejto štúdie boli novorodenci počas pobytu v spoločnej izbe s matkou umiestnení v uzavretých inkubátoroch.“

Bezpečné prostredie a rešpekt?

Separácia matky a dieťaťa po pôrode má okrem negatívneho účinku na fyzické a psychické zdravie dieťaťa významný vplyv aj na duševné zdravie matky. Náročné obdobie šestonedelia tak môže byť poznačené traumou s dlhotrvajúcim efektom, čo ovplyvňuje aj jej materské kompetencie. Práve počas pandémie a často oveľa komplikovanejšieho pobytu v nemocnici, najmä u COVID pozitívnych žien, je veľmi dôležité vytvoriť bezpečné prostredie pre matku a dieťa. A to znamená rešpektovať aj jej potreby a želania. Aj my v Promame veríme, že pod vplyvom tlaku a iniciatívy rôznych organizácií, jednotlivcov aj médií, budú všetky slovenské pôrodnice a zdravotnícke zariadenia postupovať s rešpektom a po dohode s matkami.

Promama

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.