Atoms/icons/24/grey/info-24

Od 1. 7. 2022 nebude možné na našich pobočkách platiť za poistenie v hotovosti. Zmena sa netýka poistenia pre cudzincov a cestovného poistenia.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zľavy na letné pobyty pre deti s poruchami držania tela

Naši detskí poistenci majú až stopercentnú zľavu z doplatku za letný týždňový zotavovací pobyt a zľavu 33 eur z doplatku za denný zotavovací pobyt.
ŠNOP letný tábor pre deti so skoliózou

Čo od nás dostanete?

Ak má vaše dieťa problémy so správnym držaním tela, prihláste ho na letný zotavovací pobyt, ktorý organizuje Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ŠNOP) v Bratislave. Našim poistencom ponúkame zľavy na letný denný (ambulantný) alebo týždenný (hospitalizačný) pobyt pre deti s poruchami držania tela už štvrtý rok.

V termíne podľa vlastného výberu môžete využiť: 

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Na letné zotavovacie pobyty pre deti si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa príspevok na rekreáciu. Viac informácií o tejto možnosti vám poskytne ŠNOP po rezervácii termínu pobytu. 

Čo treba splniť?

    • podmienka platí aj vtedy, ak vaše dieťa už ortopéda navštevuje, ale
    • podmienka neplatí, ak je vaše dieťa pacientom ŠNOP. 

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.
Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.