Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zľavy na letné pobyty pre deti s poruchami držania tela

Naši detskí poistenci majú až stopercentnú zľavu z doplatku za letný týždňový zotavovací pobyt a zľavu 20 eur z doplatku za denný zotavovací pobyt.
ŠNOP letný tábor pre deti so skoliózou
ŠNOP letný tábor pre deti so skoliózou

Čo od nás dostanete?

Ak má vaše dieťa problémy so správnym držaním tela, prihláste ho na letný zotavovací pobyt, ktorý organizuje Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ŠNOP) v Bratislave. Našim poistencom ponúkame zľavy na letný denný (ambulantný) alebo týždenný (hospitalizačný) pobyt pre deti s poruchami držania tela už piaty rok.

V termíne podľa vlastného výberu môžete využiť: 

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Na letné zotavovacie pobyty pre deti si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa príspevok na rekreáciu. Viac informácií o tejto možnosti vám poskytne ŠNOP po rezervácii termínu pobytu. 

Čo treba splniť?

  • podmienka platí aj vtedy, ak vaše dieťa už ortopéda navštevuje, ale
  • podmienka neplatí, ak je vaše dieťa pacientom ŠNOP. 

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Ako na to?

Union zdravotná poisťovňa, a.s. si vyhradzuje právo na zmeny poskytovaných výhod.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.