Neodkladná zdravotná starostlivosť

Postup pri potvrdzovaní a úhrade neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú uzavretú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí nemajú s Union zdravotnou poisťovňou, a.s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvní poskytovatelia“) majú nárok len na úhradu za poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť […]

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom

Skôr než si vyberiete nezmluvného posyktovateľa zdravotnej starostlivosti Našim poistencom odporúčame, aby dávali prednosť zmluvným poskytovateľom. Ošetrenie v nezmluvných zdravotníckych zariadeniach treba voliť len vo výnimočných prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo dlhej čakacej doby alebo ak nie je dostupný zmluvný poskytovateľ v danom regióne. Viac o tom, prečo si vybrať zmluvného poskytovateľa nájdete v našom článku. […]