Doplatky za lieky

Doplatky za lieky

Uhrádzanie doplatkov za lieky Zmeny limitu spoluúčasti pri uhrádzaní doplatkov za lieky S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa zmenil zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena sa týka limitu spoluúčasti pre vybrané skupiny: […]