Pravidlá sponzoringu

Príspevky na charitu a sponzoring predstavujú pre každú spoločnosť riziko narušenia integrity, najmä v oblasti korupcie. V Unione dodržiavame ucelenú politiku, pokiaľ ide o dary, charitu a sponzoring, ktorá obsahuje minimálne požiadavky na zníženie rizika korupcie. Príspevky na charitu a sponzoring budeme poskytovať  iba v takých prípadoch, v ktorých žiadosť o príspevok spĺňa požiadavky, ktoré […]