Netolerujeme korupciu

Dlhodobým cieľom Union poisťovne, a. s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s. je stať sa najdôveryhodnejšou poisťovňou na trhu. Transparentnosť, férovosť a etika sú dôležitými hodnotami našich spoločností už od ich vzniku. Zabezpečovanie čestného konania a riadenie rizika podvodu je v záujme nás i našich klientov, pretože dodržiavanie čestných postupov a nulovej tolerancie ku korupcii zvyšuje dôveryhodnosť […]