Ochrana osobných údajov

Slovenská verzia English version Ukrayinska versiya Union poisťovni, a.s. a Union zdravotnej poisťovni, a.s. záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich klientov, ako aj všetkých dotknutých osôb, je pre nás dôležitá téma. Naše spoločnosti postupujú v oblasti ochrany osobných údajov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadenie […]

Ochrana osobných údajov v mobilnej aplikácii

Ochrana osobných údajov našich klientov je pre nás dôležitá téma.  V tejto oblasti postupujeme vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 […]

Správa o solventnosti a finančnom stave

Union Poisťovňa Poštová poisťovňa Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2020 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2019 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2018 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2017 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2016 Správa o solventnosti a finančnom stave […]

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa Union zdravotnej poisťovne a. s., obsahuje informácie, žiadosti, tlačivá a dokumenty pre poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné informácie Poistenci – Žiadosti a tlačivá Platitelia – Žiadosti a tlačivá Poskytovatelia – Žiadosti a tlačivá Uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení Dôležité dokumenty Kritériá Union zdravotnej poisťovne, […]

Dôležitá legislatíva

Ako vyhľadať jednotlivé dokumenty a zákony Dokumenty ÚDZS a MZ SR Po výbere jedného z nižšie uvedených dokumentov (Metodické usmernenia ÚDZS, Vestníky MZ SR alebo Zoznam kategorizovaných liekov) budete cez tlačidlo „viac info“ presmerovaní na webovú stránku, ktorú spravuje ÚDZS, resp. MZ SR. Konkrétny dokument zobrazíte jednoducho kliknutím na jeho názov. Zákony Právne predpisy nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo […]

Informačné dokumenty k poistným produktom

Pripravili sme pre vás prehľadné dokumenty k nášmu poisteniu. Ich forma je jednotná pre všetky poisťovne. Môžete si tak jednoducho porovnať najdôležitejšie podmienky poistenia.  Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Krátky popis o type poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Čo je predmetom poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Čo nie je predmetom poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Obmedzenia v rozsahu poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Územná platnosť Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Vaše povinnosti Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Informácie k plateniu poistného […]