Správa o solventnosti a finančnom stave

Union Poisťovňa Poštová poisťovňa Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2020 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2019 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2018 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2017 Správa o solventnosti a finančnom stave za rok 2016 Správa o solventnosti a finančnom stave […]

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa Union zdravotnej poisťovne a. s., obsahuje informácie, žiadosti, tlačivá a dokumenty pre poistencov, platiteľov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všeobecné informácie Poistenci – Žiadosti a tlačivá Platitelia – Žiadosti a tlačivá Poskytovatelia – Žiadosti a tlačivá Uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení Dôležité dokumenty Kritériá Union zdravotnej poisťovne, […]

Dôležitá legislatíva

Ako vyhľadať jednotlivé dokumenty a zákony Dokumenty ÚDZS a MZ SR Po výbere jedného z nižšie uvedených dokumentov (Metodické usmernenia ÚDZS, Vestníky MZ SR alebo Zoznam kategorizovaných liekov) budete cez tlačidlo „viac info“ presmerovaní na webovú stránku, ktorú spravuje ÚDZS, resp. MZ SR. Konkrétny dokument zobrazíte jednoducho kliknutím na jeho názov. Zákony Právne predpisy nájdete na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo […]

Informačné dokumenty k poistným produktom

Pripravili sme pre vás prehľadné dokumenty k nášmu poisteniu. Ich forma je jednotná pre všetky poisťovne. Môžete si tak jednoducho porovnať najdôležitejšie podmienky poistenia.  Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Krátky popis o type poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Čo je predmetom poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Čo nie je predmetom poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Obmedzenia v rozsahu poistenia Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Územná platnosť Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Vaše povinnosti Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 Informácie k plateniu poistného […]

Sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

Sťažnosti na správnosť a kvalitu služieb Union poisťovne, a.s. a Union zdravotnej poisťovne, a.s je možné podať písomnou formou prostredníctvom pošty alebo osobne na ktoromkoľvek jeho pracovisku alebo elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na www.union.sk. O výsledku vybavenia sťažnosti bude osoba podávajúca sťažnosť informovaná listom do 30 dní odo dňa prijatia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu […]

Ochrana osobných údajov

Slovenská verzia English version Ukrayinska versiya Union poisťovni, a.s. a Union zdravotnej poisťovni, a.s. záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich klientov, ako aj všetkých dotknutých osôb, je pre nás dôležitá téma. Naše spoločnosti postupujú v oblasti ochrany osobných údajov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardami (najmä nariadenie […]