Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Čo je emocionálna inteligencia a ako zvládať emócie?

ako zvládnuť vlastné emócie
Neschopnosť pomenovať a zvládať vnútorné pocity robí problémy dospelým ľuďom vo vzťahoch, v práci či pri výchove vlastných detí. Čo je emocionálna inteligencia a gramotnosť a ako sa dá s emóciami pracovať?
ako zvládnuť vlastné emócie
V článku si prečítate:

Aj vy ste prišli na to, že treba pracovať s vlastnými emóciami, až vtedy, keď do vášho života vstúpili deti? Niektorí to nezistia ani pri deťoch. Je ľahké vybuchnúť, cítiť sa poškodený, prejavovať hnev široko-ďaleko. Na druhej strane, nie je zanedbateľný ani počet mužov aj žien, ktorí nevedia svoje city a pocity definovať, vyjadriť.
Emocionálna inteligencia – zvládanie emócií je pritom kľúčom k úspechu vo vzťahoch, v práci aj vo výchove detí.

Čo je to emócia?

Emócie vieme zjednodušene definovať rovnicou: emócia = myšlienka + význam, vyjadrený vo forme pocitu. Vznikajú v nás vtedy, keď si rôzne vnútorné a vonkajšie podnety interpretujeme vlastným spôsobom.
Keď ich precedíme cez sito svojich osobnostných čŕt, skúseností, vedomostí. Každý z nás si vysvetľuje podnety na základe vnútorných poznávacích sietí – vlastných myšlienok, presvedčení, predpokladov a očakávaní o svete a svojom mieste v ňom. Výsledkom sú reflexné pocity, ktoré vytvárajú finálny zážitok, pocit a následne reakciu.

To znamená, že keď dve osoby vidia rovnakú situáciu, napríklad rodičovskú hádku, každá môže reagovať inak.

Ako fungujú emócie a čo je emocionálna inteligencia?

Emócie a emocionálnu inteligenciu si tvarujeme od narodenia. Majú hlboký vplyv na skúsenosti a naopak – naše skúsenosti vedia ovplyvniť emócie. Emócie mali dôležité poslanie z hľadiska evolúcie ľudstva prakticky od jeho vzniku: pripravili telo, aby správne reagovalo na prostredie, situáciu. Tak maximalizovali šance na prežitie. Vznikli ako nástroj, ktorý nám pomôže prispôsobiť sa prostrediu. V priebehu vývoja sa z pôvodnej funkcie vymkli.

Ľudstvo vyvinulo kultúru, ktorá výrazne ovplyvnila naše poznávacie siete. Emócie už neslúžia ako presné signály o vnútornom a vonkajšom prostredí a jeho bezpečí. Naopak, niekedy sú zmätočné. Vtedy pôsobia priamo proti nám.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Pracovanie s emóciami

Prvým krokom k riešeniu problémov a zvládaniu emócíi, je priznanie si vlastných pocitov, ich pomenovanie. Všímajte si, kedy a na čo najčastejšie reagujete emóciami a ktoré sa vám s odstupom času javia ako prehnané. Neraz máte v danom momente pocit, že musíte kričať na plné hrdlo či použiť fyzickú silu, ale s odstupom času pochopíte, že to nebolo potrebné. Naučte sa uvoľňovať emócie tak, aby neovplyvňovali okolité prostredie – rodinu, prácu, známych aj neznámych.

Napríklad, ak vybuchnete v práci kvôli zadaniu od šéfa, môžete si celú spoluprácu výrazne sťažiť. Ak však namiesto výstupu na pracovisku si pôjdete cez obed zacvičiť, alebo sa prejsť, energiu nakopenú hnevom vyventilujete. Existuje množstvo spôsobov, ako uvoľniť emócie: od rozhovoru s kamarátom alebo kamarátkou cez šport, búchanie do vankúša až po psychoterapiu. Rozhodne si ich ale nenechávajte v sebe.

Snažte sa vyjadriť všetky svoje pocity bezpečným a vhodným spôsobom, pre vás a pre okolie. Venujte pozornosť tomu, čo vám pocity hovoria o vašom živote a vašom mieste v ňom.

Zdroj: Adobe Stock

Prečo pracovať s vlastnými emóciami?

Emócie budete zažívať bez ohľadu na to, či s nimi pracujete alebo nie. Ak s nimi ale nebudete pracovať v prospech svojho osobnostného rastu, uškodíte si. Naopak, keď s vlastnými emóciami uzavriete partnerstvo a budete ich riešiť, pracovať s nimi, ľahko ich využijete vo svoj prospech.

Získate priamu väzbu na tie nefungujúce časti mozaiky, ktoré vám bránia v úspechu, vo vašom šťastí aj vo fyzickom, emocionálnom a v duševnom zdraví.

Pracovať s vlastnými emóciami je jediný spôsob, ako vyťažiť maximum z toho, čo nám život ponúka.

Ako vychovať deti tak, aby rozumeli vlastným emóciám a okoliu?

Deti prežívajú pocity rovnako ako dospelí: sú frustrované, nadšené, nervózne, smutné, žiarlivé, vystrašené, znepokojené, nahnevané či v rozpakoch. Lenže nemajú takú slovnú zásobu, aby vedeli povedať, ako sa cítia. Namiesto toho svoje emócie vyjadrujú inými spôsobmi. Napríklad, mimikou, rečou tela, správaním, krikom. Niekedy však aj sebapoškodzovaním a ďalšími druhmi problémového správania.

Nečudujme sa, veď často sa ani my – „dospeláci“, nevieme ovládnuť. ALE: Nahnevaného alebo vystresovaného rodiča si dieťa vysvetlí tak, že ho otec alebo mama nemajú radi. Čo zvyčajne nie je pravda.

Emocionálna zrelosť je celoživotný benefit

Deti sa od narodenia učia emocionálnej inteligencii alebo zrelosti. Potrebujú ju na identifikáciu, vyjadrenie a zvládnutie svojich pocitov. Učia sa to práve prostredníctvom vzťahov s dôležitými osobami vo svojom živote (rodičia, starí rodičia, opatrovatelia). Ak rodič nezvláda svoje emócie, nečakajte od dieťaťa, že ich zvládne. Ukážte mu, ako zvládať pocity pozitívnym a konštruktívnym spôsobom. Keď sa naučí zvládať svoje emócie v detstve, získa obrovskú výhodu do celého života.

V rodinách, kde je veľa kriku a hádok, zvyčajne vyrastajú deti, ktoré majú problémy so sebavedomím a taktiež podobne reagujú. Nezabúdajte na to, že vás zrkadlia, takže, keď vidíte problémové správanie a nezvládanie emócií, pozrite sa v prvom rade na seba.

Ako môžete pomôcť dieťaťu spoznať a vyjadriť svoje pocity?

Naučte svoje dieťa vyjadrovať svoje pocity pozitívnym spôsobom. Ak sa cíti frustrované, nahnevané, naučte ho reagovať tak, aby neublížilo sebe ani nikomu inému.

Zdroj: Adobe Stock

Pri emocionálnej disharmónii u detí a dospelých pomáhajú tieto tipy:

Ak situáciu nezvládate alebo si neviete rady, vyhľadajte kvalifikovaného psychoterapeuta.

Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša zaujímavé informácie pre širokú verejnosť na témy týkajúce sa duševného zdravia.

Autorka: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore Psychológia, odvetvia Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých, Psychológia sexuality). pacientske skupiny.

Zdroje: 
https://mindfulconstruct.com/how-to-work-with-your-emotions/
https://www.verywellmind.com/how-should-i-deal-with-negative-emotions-3144603
https://eugenetherapy.com/article/feel-your-feelings-how-to-deal-with-uncomfortable-emotions/
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/helping-kids-identify-and-express-feelings
https://www.imom.com/6-steps-helping-child-handle-emotions/

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.