Zdravá psychika: Staráme sa o vaše duševné zdravie

Union zdravotná poisťovňa mení životy k lepšiemu, preto prináša videosériu s Robertom Krause s odporúčaniami a radami pre pevné duševné zdravie a psychiku.
starame sa o vase dusevne zdravie
starame sa o vase dusevne zdravie
   

Momentálna situácia je pre všetkých veľmi náročná nielen z pohľadu obáv okolo nového ochorenia, ale zároveň aj na psychiku a duševné zdravie človeka. Okrem dlhodobého pobytu doma a sociálnej izolácie na naše duševné zdravie vplýva aj množstvo iných faktorov.

Meníme životy k lepšiemu

Union zdravotná poisťovňa mení životy k lepšiemu, preto v spolupráci s renomovaným psychológom Robertom Krause pripravila sériu videí zameraných na zaujímavé a rôznorodé témy v oblasti duševného zdravia. V každom videu sa renomovaný odborník bude snažiť zrozumiteľným spôsobom priblížiť témy zamerané na pevné duševné zdravie a ako posilniť psychiku ľudí v tomto období.

Rady pre pevné duševné zdravie

Okrem množstva informácii o duševnom zdraví obsahujú videá aj rady na udržanie pevného duševného zdravia. Zároveň sú videá zamerané aj na rôzne témy ako životospráva, vplyv fyzickej aktivity na naše zdravie, ktoré súvisia s touto tematikou.

Union zdravotná poisťovňa vám prináša sériu videí, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke a rovnako tak aj na našom YouTube kanáli. Každý týždeň sa budeme s uznávaným psychológom Robertom Krause venovať inej téme.

 

Ako Union zdravotná poisťovňa radí a pomáha v súčasnej dobe nestratiť psychické zdravie a vyvarovať sa zničenej psychike:

#12 Duševné zdravie – Šťastie

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali o šťastí a vnútornej pohode. Porozprávali sme sa aj o prežitkovom šťastí, o tom čo nás robí šťastnými a aké môžeme nájsť dôvody na väčšie šťastie.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#11 Duševné zdravie – Strata motivácie

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali o tom, ako sa motivovať a ako motivovať iných ľudí. Priblížili sme si rôzne výskumy, ktoré majú vplyv na motiváciu.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#10 Duševné zdravie – Deti v izolácii

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme si detailnejšie priblížili, ako funguje detský mozog v rôznych situáciách a objasnili si tak správanie detí v izolácii.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#9 Duševné zdravie – Emócie

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali o emóciách. Rozobrali sme rôzne funkcie emócii, to ako emócie vplývajú na jedinca a ako pomocou neverbálnej komunikácie ovplyvniť svoju fyzickú pohodu.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#8 Duševné zdravie - strach, úzkosť, obavy

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako sa vysporiadať so strachom, úzkosťou, obavami.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#7 Duševné zdravie - Vplyv spánku

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, aký veľký je vplyv spánku na naše duševné zdravie a psychickú rovnováhu.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#6 Duševné zdravie – Sociálna izolácia

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako sa vysporiadať s nútenou domácou izoláciou a ako si zachovať čo najlepšiu psychickú rovnováhu.

Staráme sa o vaše psychické zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#5 Duševné zdravie - Rodičia a deti v izolácii

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako sa vysporiadať s aktuálnou situáciou, v ktorej množstvo rodičov ostalo v domácej izolácii s deťmi a ako si zachovať čo najlepšiu psychickú rovnováhu.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#4 Duševné zdravie - Relaxácia

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako relaxácia pomáha zachovať si čo najlepšiu psychickú rovnováhu.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#3 Duševné zdravie - Význam fyzickej aktivity

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, aký veľký význam má fyzická aktivita na celkové zdravie.

Staráme sa o vaše duševné zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#2 Duševné zdravie - Vzťahy

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako sa vysporiadať v aktuálnej situácii so vzťahmi a zachovať si čo najlepšiu psychickú rovnováhu.

Staráme sa o vaše psychické zdravie a meníme životy k lepšiemu.

#1 Duševné zdravie - Práca z domu

S renomovaným odborníkom na duševné zdravie, PhDr. Robertom Krause PhD., sme sa porozprávali, ako sa vysporiadať v aktuálnej situácii s prácou z domu.

Staráme sa o vaše psychické zdravie a meníme životy k lepšiemu.

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia