Náhrada škody z havarijného poistenia

Náhrada škody z havarijného poistenia

  • Ako postupovať, ak som si sám spôsobil škodu na svojom aute?
  • Ako postupovať v prípade poškodenia auta na parkovisku?
  • Čo robiť v prípade krádeže môjho auta?

Postup pri škodovej udalosti z havarijného poistenia

Vo všetkých prípadoch si môžete nárokovať náhradu škody na vašom aute zo svojej havarijnej poistky. Stačí, ak zavoláte na zákaznícku linku Union poisťovne 0850 00 33 33 alebo nahlásite poistnú udalosť online.

Vašou kontaktnou osobou bude agent zákazníckej linky, ktorý poistnú udalosť zaregistruje, objedná vás na obhliadku vozidla a povie vám, aký bude ďalší postup. Vozidlo si môžete dať opraviť až po obhliadnutí našim technikom.

Mám volať pri nehode políciu? Nie ak je škoda menšia ako 4 000 €.

Mám volať pri nehode políciu?

Nie ak je škoda menšia ako 4 000 €.