Kontaktný formulár

Atoms/icons/24/green/house-24

Union zdravotná poisťovňa

Sídlo spoločnosti 

Union zdravotná poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10,
814 53 Bratislava,
Slovenská republika

IČO: 36 284 831
DIČ: 2022152517

Kontakt

union@union.sk

0850 003 333

Ak voláte zo zahraničia, je potrebné volať na tel. č. +421 2 2081 1811.

Číslo účtu

IBAN:   SK90 8180 0000 0070 0025 6534 
BIC:      SPSRSKBAXXX

Atoms/icons/24/red/house-24

Union poisťovňa

Sídlo spoločnosti 

Union poisťovňa, a. s.,
Karadžičova 10,
813 60 Bratislava,
Slovenská republika

IČO: 31 322 051
DIČ: 2020800353

Kontakt

union@union.sk

0850 111 211

Ak voláte zo zahraničia, je potrebné volať na tel. č. +421 2 2081 1811.