Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Spustili sme telemonitoring ochorení srdca

telemonitoring ochorení srdca
Manažment pacienta s diagnózou srdcového zlyhávania môže zlepšiť telemonitoring vitálnych funkcií. V spolupráci so spoločnosťou Goldmann Systems a renomovanými kardiocentrami spúšťame unikátny pilotný projekt z oblasti telemedicíny, ktorý môže poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie zavádzanie monitoringu na diaľku aj pri iných diagnózach.
telemonitoring ochorení srdca

Na Slovensku evidujeme dlhodobo vysoký počet hospitalizácií pacientov a pacientok so srdcovým zlyhávaním,  horšie výsledky sú citeľné tiež v oblasti odvrátiteľných úmrtí. Podieľa sa na tom aj spôsob manažmentu pacienta s ohľadom na redukované kapacity ambulantného sektora. Prognóza srdcového zlyhávania sa v ostatných rokoch zlepšila, stále však ide o veľmi náročnú diagnózu a rovnako závažné sú aj socioekonomické následky pre pacienta aj zdravotnícky systém. V roku 2021 bolo srdcové zlyhávanie najčastejším dôvodom pre hospitalizáciu a tiež bolo najčastejšou príčinou opakovaných hospitalizácií. Prichádzame s pilotným telemedicínskym projektom, ktorý by danú situáciu mohol výrazne ovplyvniť.

„Vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiológie ponúkame možnosť manažovať pacienta s klinickým syndrómom chronického srdcového zlyhávania pomocou telemonitoringu z domáceho prostredia. Cieľom nášho projektu je zapojiť 250 pacientov v priebehu budúceho roka, pričom spolupráca s prvými pacientami sa začína práve v týchto dňoch,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Do projektu za zatiaľ zapojili Kardiocentrum Nitra, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Fakultná nemocnica Banská Bystrica, Kardiocentrum Agel Košice a Ružinovská poliklinika.

Cieľom pilotného projektu je aj znížiť vyťaženie zdravotníckeho personálu (najmä redukciou fyzických návštev pacienta), zlepšiť prognózu pacienta a jeho kvalitu života (najmä tým, že pacient môže byť sledovaný v domácom prostredí), zníženie finančných nákladov na pacienta so srdcovým zlyhávaním (najmä redukciou nákladov na hospitalizácie a liečbu v súvislosti s progresiou ochorenia) a včasné rozoznanie komplikácií či zhoršenia stavu.

Na monitoring bude využitá technológia vzdialeného monitoringu od spoločnosti Goldman Systems,  ktorá umožňuje monitorovanie pacienta z domáceho prostredia. Technológia obsahuje online portál pre lekára na sledovanie vitálnych hodnôt a súčasťou služby je takisto zákaznícke centrum, ktoré zabezpečí logistiku, technickú podporu a zaučenie pacienta na využívanie technológie. Union zdravotná poisťovňa bude financovať využitie technológie vzdialeného telemonitoringu a zároveň zazmluvní zapojeným poskytovateľom špeciálny výkon vyhodnocovania dlhodobého monitoringu vitálnych funkcií v domácom prostredí. „Pre našich poistencov sme pripravili tiež brožúru, ktorá ich bude motivovať k dodržiavaniu zásad zdravého životného štýlu pacientov a pomôže aj s povedomím v ich priamom okolí,“ uzatvára za Union Jozef Koma.

Pilotný projekt vnímame aj ako výzvu pre budúce smerovanie a rozvoj telemedicíny na Slovensku. Program odborne zaštítil kardiológ Vladimír Dvorový, ktorý je zakladajúcim členom Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.