Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Podvyživený novorodenec. Ako hypotrofia ohrozuje bábätká?

hypotrofické bábätko

Každý novorodenec, ktorý sa narodí s hmotnosťou pod hranicou normy pre daný vek je nazývaný termínom hypotrofický novorodenec. Je to dôsledok rôznych negatívnych faktorov, ktoré pôsobili počas vnútromaternicového vývoja a nedovolili mu adekvátne rásť a vyvíjať sa.

hypotrofické bábätko
V článku si prečítate:

V literatúre sa stretávame aj s termínmi ako novorodenec malý na svoj vek, retardácia rastu plodu alebo hypotrofia novorodenca. Aj keď hovoria takmer o tom istom, nie sú úplne synonymné:

Retardáciu rastu plodu/hypotrofiu delíme podľa obdobia, kedy vznikla:

Prečo vzniká rastová retardácia plodu? 

Príčiny môžeme rozdeliť do 3 hlavných skupín:

1. Zo strany matky:

2. Zo strany plodu:

3. Zo strany placenty:

V prvých dvoch trimestroch tehotenstva je rast plodu ovplyvnený hlavne genetickým rastovým potenciálom, v 3. trimestri závisí viac od prísunu živín a kyslíka cez placentu.

Ako hypotrofia ohrozuje novorodenca?

Zjednodušene povedané, hypotrofia vzniká pri poruche cirkulácie krvi v placente, ktorá je dôležitá pre rast plodu. Stupeň postihnutia závisí od obdobia, kedy k tejto poruche došlo. Ak je placentárna cirkulácia nedostatočná len pár týždňov pred pôrodom, novorodenec sa môže narodiť s nižšími zásobami energie, ktoré sa prejavia prechodnou hypoglykémiou a po pôrode sa s tým rýchlo vysporiada.

Horšia je situácia, keď placentárna nedostatočnosť trvá dlhšiu dobu. Vtedy je plod ohrozený nielen nedostatočnou dodávkou živín, ale aj kyslíka. Dochádza k zastaveniu rastu, redukcii podkožného tuku, neskôr k centralizácii obehu plodu. Znamená to, že krv primárne prúdi len k životne dôležitým orgánom (mozog, srdce, nadobličky).

Spôsobuje to obmedzený prietok krvi obličkami, znížená tvorba plodovej vody (oligohydramnión), pokles srdcového výdaja a v konečnom dôsledku obehová dekompenzácia. Následkom hypoxie (nedostatočného okysličenia) ochabuje zvierač konečníka, čo spôsobuje odchod stolice/smolky do plodovej vody, ktorá sa jej vplyvom sfarbí dozelena.

V prípade závažnej poruchy placentárneho prietoku sú ohrozené aj životne dôležité orgány (mozog) a pokiaľ sa tehotenstvo včas neukončí, môže to vyústiť až k vnútromaternicovému odumretiu plodu.

Komplikácie spojené s hypotrofiou

Metabolické komplikácie

Hematologické komplikácie

Termolabilita

Hypotrofickí novorodenci majú zvýšené riziko podchladenia (hypotermie), ktoré je spôsobené zníženým množstvom podkožného tuku a nedostatočnými energetickými zásobami.

Perinatálna asfyxia

Novorodenci s rastovou retardáciou sú pomerne často ohrození asfyxiou počas pôrodu. Dokonca aj hladko prebiehajúci pôrod je pre nich záťažou. Súvisí to s malými energetickými rezervami a nízkou toleranciou na stres. Zvlášť nebezpečná je situácia, ak sa v plodovej vode nachádza smolka a novorodenec ju počas pôrodu vdýchne. Hovoríme tomu aspirácia mekónia. Prítomnosť smolky v pľúcach novorodenca je vždy veľmi závažný, život ohrozujúci stav, vyžadujúci okamžitú intervenciu a prevoz novorodenca na špecializované pracovisko s potrebou umelej pľúcnej ventilácie a intenzívnej starostlivosti.

Diagnostika intrauterínnej hypotrofie plodu

Na diagnostiku intrauterínnej retardácie rastu plodu je dôležité jej včasné odhalenie a opakované monitorovanie plodu v prenatálnych poradniach. Vyšetrenie sa realizuje pomocou ultrazvuku, kardiotokografie a pomocou biofyzikálneho profilu plodu, ktorý kompletne zhodnotí stav. Pre prognózu novorodenca je dôležité správne načasovanie pôrodu s ohľadom na zrelosť a stav plodu.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Manažment hypotrofického novorodenca

Novorodenecký manažment zahŕňa skríning a liečbu komplikácií spojených s hypotrofiou:

• príprava na pôrod a zhodnotenie potreby resuscitácie;

• prevencia tepelných strát;

• laboratórny skríning hypoglykémie (nízkeho krvného cukru), polycytémie (zvýšeného počtu

červených krviniek), trombocytopénie (nízkeho počtu krvných doštičiek) a novorodeneckej žltačky;

• sledovanie klinických a laboratórnych známok infekcie.

Akú majú prognózu novorodenci s rastovou retardáciou?

Diagnóza rastovej retardácie plodu je vždy riziková a treba k nej pristupovať s náležitou vážnosťou. Chorobnosť u hypotrofických novorodencov je 5 až 10-krát vyššia ako u novorodencov primeraného rastu. Majú vyššiu incidenciu porúch rastu, psychomotorickej retardácie, porúch učenia, a i. V dospelosti im hrozí zvýšené riziko rozvoja metabolického syndrómu, ktorý môže viesť k obezite, kardiovaskulárnym komplikáciám a cukrovke II. typu.

Prevencia hypotrofizácie plodu

Prevencia spočíva v prenatálnom sledovaní rastu plodu, vyhľadávaní rizikových tehotenstiev, hlavne so zameraním na odstránenie rizikových faktorov, ktoré spôsobujú hypotrofizáciu plodu.

Tehotná žena sa môže pričiniť k eliminácii rizikových faktorov tým, že sa bude počas gravidity zdravo stravovať, bude sa vyhýbať stresu, vylúči alkohol, cigarety, drogy, bude dbať na svoju životosprávu a bude pravidelne navštevovať prenatálnu poradňu. Ostatná starostlivosť patrí do rúk gynekológa. Na základe pravidelného hodnotenia stavu plodu zváži, či a kedy je potrebné graviditu ukončiť a spôsob pôrodu s cieľom minimalizovania komplikácií pre matku aj dieťa.

MUDr. Miroslava Palonder Sopková

Autorka: MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.