Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Nadmerne veľké bábätká. Kedy hovoríme o hypertrofických novorodencoch?

veľké bábätko môže skomplikovať pôrod

V predchádzajúcom článku o prvom vyšetrení novorodenca som sa zmienila o hodnotení novorodencov na základe stavu výživy. Toto hodnotenie veľa napovie o tom, ako dieťa počas svojho vnútromaternicového obdobia rástlo a ako bolo vyživované cez placentu. 

veľké bábätko môže skomplikovať pôrod
V článku si prečítate:

Na posudzovanie stavu výživy používajú neonatológovia tzv. percentilové grafy. Udávajú, koľko by mal novorodenec po pôrode vzhľadom k dĺžke tehotenstva vážiť. Ak dieťa primerane rastie a dosahuje po narodení hmotnosť v rozmedzí 10. až 90. percentilu pre daný vek, hovoríme o eutrofickom novorodencovi, čiže o novorodencovi primeranej výživy.

Pokiaľ dosahuje jeho hmotnosť v grafe pásmo nad 97. percentil, hovoríme o hypertrofickom novorodencovi (s nadmernou výživou), naopak, ak dosahuje menej ako 3. percentil hovoríme o hypotrofickom (podvyživenom) novorodencovi.

Pásmo medzi 90. až 97. percentilom je vyhradené pre hranične hypertrofických novorodencov a pásmo medzi 3. až 10. percentilom pre hranične hypotrofických novorodencov.

V tomto článku sa zameriam na kategóriu hypertrofických alebo nadmerne veľkých novorodencov. V anglickej literatúre sú označovaní termínom LGA (large for gestational age), t.j. veľký vzhľadom na svoj vek (dĺžku tehotenstva.)

Niekedy sa môžeme stretnúť aj s termínom makrozómny novorodenenec. Týmto pojmom sa označuje vo všeobecnosti každý novorodenec s pôrodnou hmotnosťou nad 4000 g bez ohľadu na gestačný vek:

Termín LGA sa používa tak pre donosených ako aj nedonosených novorodencov, zatiaľčo termín makrozómny je vyhradený výlučne pre novorodencov narodených v termíne.

Ak sa narodí veľké bábätko, je to pre väčšinu rodičov radostná udalosť a prejav vitality a zdravia bábätka. Na druhej strane, veľký plod predstavuje zvýšenú záťaž pre tehotnú ženu s rizikom komplikácií počas pôrodu a po pôrode.

Okrem toho majú nadmerne veľkí novorodenci v porovnaní s primerane veľkými novorodencami zvýšené riziko rôznych novorodeneckých komplikácií a možných dlhodobých následkov.

Aké sú príčiny nadmerného rastu plodu?

Najčastejším rizikovým faktorom, ktorý sa podieľa na nadmernom raste plodu, je cukrovka matky.

Predstavuje až 40% riziko, že bude plod v maternici nadmerne rásť, zvlášť v prípadoch, keď je cukrovka nedostatočne kompenzovaná (diétou alebo inzulínom).

Tejto téme bude venovaný samostatný článok, preto ju nateraz nebudem podrobnejšie rozoberať.

Druhom najčastejšou príčinou nadmerného rastu plodu je genetická predispozícia. Sú to tzv. „konštitučne veľkí novorodenci“, ktorí sa rodia rodičom s nadpriemernou výškou alebo hmotnosťou.

Medzi ďalšie príčiny patria:

Komplikácie spojené s nadmerným rastom 

Pôrodné poranenia

U veľkých novorodencov je zvýšené riziko komplikácií počas samotného pôrodu. Pôrod môže byť prolongovaný (zdĺhavý), častokrát musí byť ukončený pomocou klieští, vákuumextraktora alebo akútneho cisárskeho rezu. Incidencia dystokie ramienok (výskyt zaklinenia ramienok v panve), jednej z najdramatickejších komplikácií počas pôrodu, je 10-krát vyššia ako u eutrofických novorodencov (novorodencov primeranej výživy). U hypertrofických novorodencov je vyšší výskyt pôrodných poranení; najčastejšie sú to kefalhemóm, pôrodný opuch hlavičky, zlomenina kľúčnej kosti, zriedkavo krvácanie do mozgových komôr. Riziko poranenia ramenného pletenca je 20-krát vyššie u novorodencov s pôrodnou hmotnosťou nad 4000 g.

Pôrodná asfyxia

Úzko súvisí s mechanizmom samotného pôrodu. Keďže pôrod hypertrofického novorodenca je často zdĺhavý, komplikovaný, so zvýšeným rizikom inštrumentálneho (operačného) ukončenia a dystokie ramienok, následkom môže byť zhoršená adaptácia dýchania bezprostredne po pôrode, s potrebou stimulácie, dychovej, aj cirkulačnej podpory a následnej liečby.

Metabolické komplikácie

Polycytémia

(zvýšený počet červených krviniek) je spôsobený nadmernou tvorbou červených krviniek vplyvom inzulínu a zvýšenom metabolickom obrate.

Zvýraznená novorodencká žltačka

Príčinou žltačky u novorodencov diabetických matiek býva hlavne zvýšený rozpad červených krviniek pri polycytémii (vysokom počte červených krviniek). Pri známkach pôrodného traumatizmu je zvýšená žltačka spôsobená vstrebávaním hematómov z pôrodných poranení.

Ako vyzerá nadmerne veľký novorodenec?

Hypertrofický (nadmerne veľký) novorodenec je na prvý pohľad veľké dieťa. Má nadmerné zásoby podkožného tuku, čo spôsobuje väčší obvod ramien aj brucha. Často sú prítomné na hlavičke krvné podliatiny, hematómy, krvácanie do očných spojiviek ako dôsledok zdĺhavejšieho pôrodu.

Diagnostika nadmerného rastu plodu

Podrobná diagnostika rastu plodu sa realizuje v prenatálnych poradniach, kde sa pravidelne meria ultrazvuková biometria plodu (veľkosť plodu). Budúcim mamičkám sa kontroluje krvný cukor za účelom včasného zachytenia tehotenskej cukrovky. V prípade podozrenia na genetické poškodenie sa vykonáva vyšetrenie karyotypu z amniocentézy (odberu vzoriek plodovej vody).

Manažment nadmerne veľkého novorodenca

Novorodenecký manažment zahŕňa skríning a liečbu komplikácií spojených s makrozómiu:

Veľkí novorodenci majú zvýšené riziko neskorých metabolických komplikácií ako sú obezita a inzulínová rezistencia.

Prevencia nadmerného rastu plodu

Prevencia spočíva v prenatálnom sledovaní rastu plodu, vyhľadávaní rizikových tehotenstiev, najmä na prítomnosť tehotenskej cukrovky a vhodného načasovania a vedenia pôrodu.

Na základe dostupných prenatálnych vyšetrení gynekológ zváži spôsob pôrodu s cieľom minimalizovania komplikácií pre matku aj dieťa.

MUDr. Miroslava Palonder Sopková

Autorka: MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.