Atoms/icons/24/grey/info-24
Dňa 17. apríla 2024 vo večerných hodinách budeme mať plánovanú odstávku niektorých systémov. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2015

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 164,80 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 82,40 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 412 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 206 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 206 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 824 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 412 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 57,68 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2015 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 824 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 412 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 57,68 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 576,80 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 412 EUR je výška preddavku 28,84 EUR
– maximálne z 4.120 EUR je výška preddavku 288,40 EUR

VI. PLATITEĽ DIVIDEND

Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 49.440 EUR.

Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 6.921,60 EUR.

VII. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2015 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)

14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 49.440 EUR je výška preddavku 6.921,60 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:

7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 49.440 EUR je výška preddavku 3.460,80 EUR

 

 

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.