Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2016

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia
4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 171,60 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 85,80 EUR

 

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 429 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 214,50 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 214,50 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 429 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 60,06 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2016 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 858 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 429 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 60,06 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 600,60 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 429 EUR je výška preddavku 30,03 EUR
– maximálne z 4.290 EUR je výška preddavku 300,30 EUR

VI. PLATITEĽ DIVIDEND

Vymeriavací základ fyzickej osoby z dividend je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy, t.j. 51.480 EUR.
Výška preddavku je najviac 14% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, t.j. 7.207,20 EUR.

VII. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2016 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)

14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 51.480 EUR je výška preddavku 7.207,20 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:
7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 51.480 EUR je výška preddavku 3.603,60 EUR

 

 

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.