Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Nárok na OČR kvôli koronavírusu – ako ho treba vybaviť? + formulár žiadosti

matka vybavuje OČR počas epidémie koronavírusu

Školy a predškolské zariadenia budú počas nasledujúcich dvoch týždňov zatvorené kvôli koronavírusu. V súvislosti s tým môžu rodičia požiadať o dávku ošetrovné v Sociálnej poisťovni. (aktualizované 26.3.2020)

matka vybavuje OČR počas epidémie koronavírusu

Rodič dieťaťa, ktoré zostane doma z dôvodu zatvorenia školy či predškolského zariadenia, môže požiadať v sociálnej poisťovni o dávku ošetrovné v prípade, že je nemocensky poistený (je buď zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená SZČO, alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia).

Takýto nárok vzniká aj keď je dieťa v karanténe kvôli koronavírusu a to bez ohľadu na to, či dieťa navštevuje súkromné alebo štátne zariadenie. 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v súčasnej situácii je možné požiadať o dávku ošetrovné najlepšie týmito spôsobmi:

Zdroj:socpoist.sk https://www.socpoist.sk/

Zdroj: socpoist.sk https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-vyzyva–o-osetrovne-ziadajte-mailom-a-postou-/48411s68357c

Zároveň Sociálna poisťovňa upozorňuje, že telefonické linky majú v súčasnosti preťažené a hodiny pre verejnosť obmedzené, takže uprednostňuje elektronickú či písomnú komunikáciu. Rozhodnutie o dávke bude zaslané žiadateľovi poštou.

Dávka ošetrovné sa poskytuje pri jednom uzatvorení zariadenia sa bežne poskytuje najviac na 10 kalendárnych dní a v prípade opakovaného uzatvorenia zariadenia znova na maximálne 10 kalendárnych dní.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla priznať ošetrovné počas celého 14-dňového obdobia, kedy budú školy a predškolské zariadenia zatvorené. Ak zostanú školy aj potom naďalej zatvorené, bude Sociálna poisťovňa rodičov o ďalšom postupe vopred informovať (aktualizované 13.3.2020).

Aktualizácia k 20. 3. 2020: Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pre dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav. 

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14-dňových OČR-iek bez toho, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku treba žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní. Každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Aktualizácia k 26.3.2020: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodičia na OČR jej musia zaslať čestné vyhlásenie. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. Formulár čestného prehlásenia nájdete tu. Čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Čestné vyhlásenie je potrebné poslať čím skôr, ak nebude dodržaný termín (koniec mesiaca), nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení čestného vyhlásenia. Čestné vyhlásenie posielajte do sociálnej poisťovne emailom. Zoznam všetkých pobočiek Sociálnej poisťovne s e-mailovými adresami nájdete tu: https://www.socpoist.sk/kontakty–xly/48023s.

Nárok na dávku ošetrovné majú rodičia detí do 10 rokov (10 rokov + 364 dní). U detí 11 a viacročných musí žiadosť o ošetrovné potvrdiť aj príslušný pediater.

Ako si správne umývať ruky a dodržiavať hygienické pravidlá? Prečítajte si v našom článku! https://www.promama.sk/zdravie-deti/hygiena-ruk-umyvaju-si-ruky-vase-deti-spravne-motivujte-ich-basnickami

Zdroj: Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou! Sociálna poisťovňa [online]. 12.3.2020 [cit. 2020-03-12].

Promama

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.