Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Logopedička radí: ako čítať s deťmi do 3 rokov (video v článku)

dieta sedi na posteli a pozera sa na knihu

Logopedička Ľudmila Mičianová hovorí, že čítanie je jedna z najúžasnejších aktivít, ktoré môže rodič so svojím dieťaťom robiť. Pri čítaní sa medzi vami totiž buduje vzťah, môžete sa s dieťatkom pritúliť a ono sa upokojí.

dieta sedi na posteli a pozera sa na knihu

Vďaka čítaniu podporujete aj rozvoj jazykových schopností dieťaťa. Dávate dieťaťu dar v podobe bohatej slovnej zásoby, lepšieho porozumenia a schopností, ktoré pomôžu v rozvoji jeho gramotnosti a cibrení pozornosti aj pamäte. Pedagogička a spisovateľka detských kníh Emilie Buchwald povedala múdru vetu: „Deti sa stávajú čitateľmi na kolenách svojich rodičov.“ Ak so svojim dieťaťom čítate od útleho veku, vzbudzujete v ňom trvalý záujem o literatúru.

Odborníci zistili, že deti v jazyku napredujú viac, ak sa zameriame na obsah a význam textu, a ak sa učia neformálnym spôsobom. Pamäť detí je totiž daná hĺbkou ich porozumenia. V vjednom z výskumov sa deti pohotovo naučili informácie neformálnym spôsobom, keď ich spracovali do hĺbky, no mali ťažkosti sa slová učiť naspamäť. Ak je dieťa do činnosti aktívne zapojené, či už ide o hru alebo čítanie, profituje z nej viac.

Kedy začať s čítaním?

Čítať dieťatku má zmysel už od prvých mesiacov života. Samozrejme na začiatku ide skôr o to, aby sa dieťa zoznámilo s knihou. Do 8. mesiaca je správanie dieťaťa nezámerné – so všetkými vecami a hračkami sa hrá rovnako. „Čítanie“ v tomto veku predstavuje skôr hádzanie knihy na zem: dieťa po nej búcha rúčkou a neraz ju aj „ochutná.“

Približne od 6. mesiaca dieťa začína rozlišovať hlásky svojho materinského jazyka. Ako túto schopnosť získa? Počúvaním. Počúva, keď komentujete činnosti okolo neho. Počúva, keď pomenúvate predmety. Počúva, keď mu čítate. Približne medzi 8. a 12. mesiacom dokáže už otáčať pevné stránky knihy a v rýchlosti si prezerať obrázky. 

Pozrite si, ako vyzerá čítanie s ročným dieťatkom: 

Niekoľko tipov na čítanie s najmenšími deťmi:

Ako si s deťmi čítať?

Čítanie by malo byť v prvom rade aktivitou, ktorá prináša radosť. Veľa rodičov sa snaží s malými deťmi čítať „pekne po poriadku“, aby sa to správne naučili – prečítať názov, postupne otáčať po poradí strany, čítať od začiatku do konca doslova napísaný text. To však s malým dieťaťom nie je možné a ak sa o to budeme silou mocou snažiť, budeme sklamaní a ani dieťa čítanie nezaujme.

Všeobecné stratégie ako si s deťmi v ranom veku máme čítať, aby sme stimulovali ich reč, ponúka program Hanen:

Viete, aké knihy vyberať pre deti do troch rokov? Prečítajte si o tom v našom ďalšom článku

Zdroj: LOWRY, L. Which Books are Best? How the Type of Book Affects Children’s Language Learning. Dostupné z: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Which-Books-are-Best—How-the-Type-of-Book-Affect.aspx [cit. 30.6.2019].

Mgr. Ľudmila MIčianová

Autorka: Mgr. Ľudmila Mičianová

Mgr. Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. Počas štúdia pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia logopédie. Zameriava sa na získané neurogénne poruchy reči a vytvára diagnostický nástroj na hodnotenie zrozumiteľnosti reči pacientov s dyzartriou. Od roku 2017 pôsobí v Slovenskej asociácii logopédov ako viceprezidentka pre edičnú činnosť. Je spoluautorkou knihy Stratený šál (Kapalková, Mičianová, 2018).

Mgr. Ľudmila Mičianová

Mgr. Ľudmila Mičianová

Mgr. Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. Počas štúdia pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia logopédie. Zameriava sa na získané neurogénne poruchy reči a vytvára diagnostický nástroj na hodnotenie zrozumiteľnosti reči pacientov s dyzartriou. Od roku 2017 pôsobí v Slovenskej asociácii logopédov ako viceprezidentka pre edičnú činnosť. Je spoluautorkou knihy Stratený šál (Kapalková, Mičianová, 2018).

Mgr. Ľudmila Mičianová

Mgr. Ľudmila Mičianová ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2014. V rámci pregraduálneho štúdia sa venovala vytváraniu metodiky interaktívneho čítania. Počas štúdia pracovala v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Žiline. V súčasnosti pokračuje na doktorandskom stupni štúdia logopédie. Zameriava sa na získané neurogénne poruchy reči a vytvára diagnostický nástroj na hodnotenie zrozumiteľnosti reči pacientov s dyzartriou. Od roku 2017 pôsobí v Slovenskej asociácii logopédov ako viceprezidentka pre edičnú činnosť. Je spoluautorkou knihy Stratený šál (Kapalková, Mičianová, 2018).

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.