Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Viete, aké knihy pre deti do 3 rokov vyberať?

dieta cita knihu, zdroj: unsplash.com

Vhodnosť knihy môžeme hodnotiť na základe viacerých faktorov – obsah, ilustrácie, forma knihy a úroveň vývinu reči a porozumenia dieťaťa. Ako sa dieťa vyvíja, jeho nároky na knihu rastú. Čo a ako čítame s deťmi v ranom veku ovplyvňuje budúce jazykové schopnosti dieťaťa a prirodzený vývin jeho reči.

dieta cita knihu, zdroj: unsplash.com

Logopedička Svetlana Kapalková hovorí, že na jednej strane musí náročnosť textu, dĺžka viet, ako aj použitá slovná zásoba, zodpovedať úrovni dieťaťa. Na druhej strane by kniha mala byť o krok pred dieťaťom, aby ho nenudila a aby ho pozitívne stimulovala a vzdelávala. 

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Dieťa by malo byť v kontakte s knihami, ktoré pomáhajú rozvíjať jeho rôzne schopnosti ako reč, pozornosť, pamäť a naratívne schopnosti (rozprávanie).

Pre dieťa v 1. roku života je charakteristická senzomotorická hra. Preto sú v tomto období pre deti vhodné leporelá, ktoré môže dieťa bezpečne chytiť aj ochutnať. Môže ísť o látkové knihy, šuchotavé alebo zvukové knižky. 

Dieťa v tomto období rado počúva pesničky alebo jednoduché rýmy, prípadne zvuky zvierat, ktoré by tieto prvé knihy mali obsahovať. Vhodné sú aj zvukové knihy, pri ktorých sa po pritlačení prsta na plochu ozve nejaký zvuk. Vďaka tomu sa dieťa učí schopnosti tzv. kauzality – príčina (priloženie prsta na plochu v knihe) vyvolá dôsledok (ozve sa zvuk).

Medzi 12. a 18. mesiacom dieťaťu rastie slovná zásoba o činnostiach, s ktorými je v každodennom kontakte. Vhodné sú textové (jednoslovné) leporelá. Obrázky sú „lešenie“, ktoré pomáha porozumieť textu. Ilustrácie v knihách by mali byť nielen pekné a pútavé, ale mali by text aj vhodne dopĺňať. To, čo dospelý prečíta v texte, si dieťa „prečíta“ na obrázku.

Po 2. roku dieťa rozumie stále viac a to umožňuje začiatok kombinovania slov. Preto sú vhodné knihy s krátkymi príbehmi o činnostiach, ktoré dieťa pozná (napr. jedenie, spanie, používanie nočníka, kúpanie). Text by mal byť predvídateľný (často sa opakuje jedna veta) a mal by byť napísaný približne o úroveň vyššie ako vaše dieťa rozpráva – troj až štvorslovnými vetami. 

Medzi 2. a 3. rokom dieťa už rozumie, čo slová znamenajú a začína si uvedomovať aj ich gramatický význam. Vidí rozdiel medzi „Mama umýva Lucku” a „Mamu umýva Lucka.“ V tomto období sa už objavuje aj minulý čas v rozprávaní dieťaťa a preto knihy reflektujú aj tento pokrok. V rámci príbehu sú zahrnuté opisy predmetov, osôb, v texte je veľa rozvitých viet. Činnosti alebo deje, o ktorých sa v knihe píše, sa dajú preniesť do reálneho života (napr. ak sa v príbehu rozpráva, že hlavný hrdina mal na večeru špagety, môžeme si ich uvariť na večeru).

Zdroj: unsplash.com

Chýbajú vám tipy na konkrétne knižky? Prečítajte si náš ďalší článok

Zdroj:

KAPALKOVÁ, S. 2017 Podľa čoho vybrať vhodnú knihu pre vaše dieťa? Dostupné z: https://mamaaja.sk/clanky/mama/ako-vybra-knihu-pre-vase-die-a [cit. 30.6.2019]. 

Pedagogická fakulta UK

Autorka: Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová

Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová

Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová

Svetlana Kapalková, Ľudmila Mičianová

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.