Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

„Lebo som to povedala!“ Autoritatívna výchova sa odzrkadlí na psychike dieťaťa

prísna výchova detí

Žiadne odvrávanie, žiaden názor a strach z rodičov. Pomocou autoritatívnej výchovy síce môžete vychovať poslušné dieťa, no je to naozaj ten správny kľúč k úspešnému rodičovstvu?

prísna výchova detí
V článku si prečítate:

Obhajcovia autoritatívnej výchovy detí sú presvedčení o tom, že dieťa má počúvať. Vždy a všade. Neexistujú výnimky. Urobia všetko preto, aby im dieťa „neskákalo po hlave“, čo je pomerne častý jav tzv. voľnej výchovy, pri ktorej sa deťom necháva absolútna sloboda a nenastavujú sa žiadne hranice. Žiaden extrém nie je dobrý.

Aj autoritatívna výchova, ktorú možno aj vy dôverne poznáte z detstva, má svoje nevýhody. Toto sú tie najčastejšie z nich:

Namiesto rešpektu strach

Rešpekt a strach sú dve diametrálne odlišné veci. Vzájomný rešpekt je známkou vyváženého vzťahu, zatiaľ čo pri strachu z trestu absentuje láska: „Bola som vychovávaná veľmi prísne. Otec sa s nami prakticky nerozprával. Keď prišiel do mojej izby, vedela som, že je zle. Väčšinou mi prišiel vynadať. Dodnes mám stiahnutý žalúdok, keď idem k rodičom na návštevu, hoci som už mamou dvoch detí,“ priznáva Monika, jedna z mnohých mám, ktoré zažili extrémne prísnu výchovu na vlastnej koži.

Znížené sebavedomie dieťaťa

Môže mať samé jednotky a na rodinných oslavách byť vzorom slušného správania pre všetkých. Na druhej strane sa pri autoritatívnej výchove dieťaťu neodpustí žiadne zlyhanie. Rodič sa viac sústredí na jeho mínusy, pričom kladné stránky bude považovať za samozrejmú vec. To úzko súvisí so zníženým sebavedomím dieťaťa, ktoré bude mať vďaka prísnej výchove tak vysoko postavenú latku, že samo na seba začne byť príliš kritické. Každá chyba je skúsenosť. Dieťa vychovávané autoritatívnou výchovou však všetko považuje za zlyhanie.

0
na zuby

Prispejeme vám až 300 € na zuby ročne –⁠ na ošetrenie u zubára, na dentálnu hygienu, zubné strojčeky a na inovatívne zubné kefky Oral-B iO či ďalšie produkty značky Oral-B.

Vyššie riziko rebélie

„Odriekaného chleba najväčší kus býva.“ A je to naozaj tak. Dieťa, ktoré je vychovávané príliš prísne, zákonite začne túžiť po slobode. U takýchto detí je oveľa vyššia pravdepodobnosť rebélie v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí neboli vychovávaní autoritatívne: „Bola som vychovávaná veľmi prísne a rovnako prísne som vychovávala aj svoju dcéru, na ktorú som ostala sama,“ spomína Jana. „Dorotka bola vzorná žiačka, ktorá poznala len učebnice, krúžky a domáce práce. Nedovolila som jej stretávať sa s rovesníčkami, pretože som bola presvedčená, že majú na ňu zlý vplyv. Na strednú školu išla do krajského mesta. Tam začali problémy. Dorotka začala piť, kašľala na učenie a v slabej chvíli z nej vyliezlo, že mi chcela urobiť napriek. Vraj preto, že som ju držala tak nakrátko,“ dodáva sklamaná Jana, ktorá však dokázala zmeniť prístup k dcére.

Dcére nastavila hranice, no nezabudla ani na určitú dávku voľnosti. Pochopila, že bez nej sa Dorotka nenaučí prevziať zodpovednosť za svoje konanie.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Prečítajte si, ako zvládnuť ukladanie dieťaťa na spánok bez kriku a stresu.

Neschopnosť mať svoj názor

Aj vy máte problém povedať si otvorene svoj názor či prejaviť zdravú dávku asertivity? Môže to byť spôsobené aj prísnou výchovou, ktorá bráni slobodnému prejavu. Akákoľvek snaha prejaviť svoj názor býva autoritatívnymi rodičmi väčšinou vnímaná ako odvrávanie, čo u dieťaťa posilňuje presvedčenie, že povedať to, čo si myslí, je nesprávne. To sa môže neskôr odzrkadliť na jeho vzťahoch v dospelosti, a to nielen v súkromí, ale aj v pracovnej oblasti.

Podriadenie sa silnejším

Dieťa vychovávané autoritatívnym spôsobom výchovy zvykne plniť všetky nariadenia rodičov bez slova, hoci v jeho vnútri to môže poriadne vrieť. Neraz sa práve takéto deti dostávajú do partie, v ktorej budú automaticky plniť príkazy autority. Urobia niečo len preto, že im to niekto prikázal, aj keď samy budú musieť niesť negatívne dôsledky.

Jednoduchá cesta pre rodičov? Práve naopak!

Mnohí rodičia si zvolia autoritatívny typ výchovy v snahe zjednodušiť výchovu dieťaťa. Vnímajú, že oveľa ľahšie je dieťaťu niečo prikázať alebo zakázať, ako mu vysvetľovať súvislosti, čo si vyžaduje čas. Štúdia publikovaná v Child: care, health and development ukázala, že prísna výchova môže u rodičov detí s poruchou vývoja viesť k zvýšenému stresu. A toho majú aj bez autoritatívnej výchovy viac než dosť.

Autoritatívna, ako aj voľná výchova môže mať negatívny dopad na dieťa. Každé dieťa pre svoj správny vývoj potrebuje lásku, pochopenie, ako aj pevne stanovené hranice.

Zdroje:

WOOLFSON, L. a E. GRANT. Authoritative parenting and parental stress in parents of pre-school and older children with developmental disabilities. Child: Care, Health and Development [online]. 2006, 32(2), 177-184 [cit. 2021-6-22]. ISSN 0305-1862. Dostupné z: doi

XIONG, Ruoshan, Spencer De LI a Yiwei XIA. A Longitudinal Study of Authoritative Parenting, Juvenile Delinquency and Crime Victimization among Chinese Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health [online]. 2020, 17(4) [cit. 2021-6-22]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: doi

Michaela Galambošová

Autorka: Michaela Galambošová

Spisovateľka, redaktorka a dobrovoľníčka. Taktiež je obyčajná mamina Grétky, ktorá jej ukázala, aké obohacujúce môže byť materstvo.

Michaela Galambošová

Michaela Galambošová

Spisovateľka, redaktorka a dobrovoľníčka. Taktiež je obyčajná mamina Grétky, ktorá jej ukázala, aké obohacujúce môže byť materstvo.

Michaela Galambošová

Spisovateľka, redaktorka a dobrovoľníčka. Taktiež je obyčajná mamina Grétky, ktorá jej ukázala, aké obohacujúce môže byť materstvo.

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.