Hromadné úrazové poistenie

HROMADNÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE

Hromadné ÚRAZOVÉ poistenie Poistite jednou poistnou zmluvou skupinu ľudí bez nutnosti zasielania menných zoznamov poistených osôb Hromadné úrazové poistenie je variabilným úrazovým produktom, ktorý umožňuje Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 jednou poistnou zmluvou poistiť skupinu ľudí, najmenej však 2 osoby Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 dojednať poistenie zjednodušenou formou bez nutnosti zasielania menných zoznamov poistených osôb, prostredníctvom Vyúčtovania, resp. Hlásenia poistného Atoms/icons/24/red/arrow_box_on-24 vhodný […]