Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

Aj keď sa koronavírus u detí vyskytuje v menšej miere a priebeh ochorenia býva väčšinou ľahký, pandémia vzbudzuje u rodičov obavy. Národný ústav detských chorôb uverejnil užitočné informácie o COVID-19 a chronických respiračných ochoreniach u najmenších pacientov.

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

Prenos ochorenia COVID-19 prebieha kvapôčkovou infekciou pri kašli, kýchaní a rozprávaní. K prenosu koronavírusu môže prísť aj priamym kontaktom pri podávaní rúk, či nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami nakazených osôb (na povrchoch kontaminovaných predmetov, ktorých sa dotýkajú).

Pripúšťa sa však aj možnosť prenosu nákazy kontaminovaným jedlom a zistilo sa aj vylučovanie vírusu močom a stolicou. 

Ochorenie má u detských pacientov zvyčajne ľahký priebeh. U detí boli pozorované prejavy nádchy, kašľa, zvracania, alebo hnačky, horúčka sa neobjavovala vždy.

Podľa dostupných údajov z Číny, ale aj Talianska, je ťažký priebeh infekcie COVID -19 u detí veľmi zriedkavý. Deti však práve pre bezpríznakový priebeh môžu zohrávať dôležitú úlohu v šírení ochorenia v populácii.

Cystická fibróza – dôsledná izolácia

Pacientov s cystickou fibrózou nakazených koronavírusom je zatiaľ pomerne málo, musia byť však v dodržiavaní preventívnych opatrení ešte striktnejší. Dôležité je dôsledne sa izolovať od ostatných ľudí.

„Nevyhnutné je taktiež naďalej dodržiavať chronickú liečbu pacienta spolu s pravidelnými inhaláciami a nepoľavovať v nej, ako aj pokračovať v doterajšej pravidelnej a najmä správne prevedenej dychovej rehabilitácii. Dôležité je tiež realizovanie pravidelných nosových výplachov a ideálne je si v tomto období preplachovať nos 2x denne,“ odporúča NÚDCH.

Ako rozoznať infekciu COVID-19 od bežných chronických ťažkostí? Pacienti s cystickou fibrózou majú častý, produktívny, výrazne hlienovitý kašeľ s vykašliavaním hlienov a sekrétu. Pri koronavíruse sa však tento kašeľ mení na suchý. Ďalším indikátorom môže byť horúčka, ktorá pri chronickom ochorení nebýva prítomná.

Zdroj: Freepik

Alergia a astma – pravidelné užívanie liekov

Podľa informácií NÚDCH, alergici a astmatici nie sú na základe dostupných údajov ohrození zvýšeným rizikom infekcie.

To znamená, že ich liečba antihistaminikami, inhalačnými kortikoidami či sublinguálnu alergénovú imunoterapiu, nepredstavuje zvýšené riziko v súvislosti s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19.

„Naopak, neodôvodnené vysadenie liekov môže viesť k zhoršeniu klinického stavu pacienta, čo prestavuje následne riziko respiračných infekcií. Vzhľadom k objavujúcim sa obavám z inhalačnej liečby kortikoidmi, je potrebné zdôrazniť, že vysadenie inhalačných kortikoidov môže viesť k zhoršeniu astmy a následne k zvýšenému riziku komplikácií v prípade infekcie COVID-19- Preto je nevyhnutné, aby pacienti pokračovali v pravidelnom užívaní liekov. Nemá zmysel lieky vysadzovať, ale ani zvyšovať dávky užívaných liekov. Zvýšenie dávky nemá ochranný účinok pred infekciou COVID-19,“ varujú odborníci z ústavu.

Zvýšené riziko infekcie COVID-19 sa momentálne nepredpokladá ani u pacientov s ďalšími chronickými respiračnými ochoreniami. Aj pre nich však platí, aby dôsledne užívali svoju pravidelnú liečbu tak, aby stav chronického ochorenia bol čo najviac pod kontrolou a redukovalo sa riziko respiračných infekcií. 

Všeobecné preventívne odporúčania NÚDCH: 

Ako vnímajú deti karanténu a koronavírus? Viete s nimi o tom hovoriť? Prečítajte si v našom článku od psychoterapeutky ako na to!

Zdroj:

COVID -19 a chronické respiračné ochorenia u detí. Národný ústav detských chorôb [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: nudch.eu

Promama

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.

Sme mocní
od východu po západ

Svojim blízkym zaistite super ochranu.
Super poistenie pre super rodiny.