Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

Aj keď sa koronavírus u detí vyskytuje v menšej miere a priebeh ochorenia býva väčšinou ľahký, pandémia vzbudzuje u rodičov obavy. Národný ústav detských chorôb uverejnil užitočné informácie o COVID-19 a chronických respiračných ochoreniach u najmenších pacientov.

COVID-19 a deti s chronickými respiračnými ochoreniami

Prenos ochorenia COVID-19 prebieha kvapôčkovou infekciou pri kašli, kýchaní a rozprávaní. K prenosu koronavírusu môže prísť aj priamym kontaktom pri podávaní rúk, či nepriamym kontaktom s respiračnými výlučkami nakazených osôb (na povrchoch kontaminovaných predmetov, ktorých sa dotýkajú).

Pripúšťa sa však aj možnosť prenosu nákazy kontaminovaným jedlom a zistilo sa aj vylučovanie vírusu močom a stolicou. 

Ochorenie má u detských pacientov zvyčajne ľahký priebeh. U detí boli pozorované prejavy nádchy, kašľa, zvracania, alebo hnačky, horúčka sa neobjavovala vždy.

Podľa dostupných údajov z Číny, ale aj Talianska, je ťažký priebeh infekcie COVID -19 u detí veľmi zriedkavý. Deti však práve pre bezpríznakový priebeh môžu zohrávať dôležitú úlohu v šírení ochorenia v populácii.

Cystická fibróza – dôsledná izolácia

Pacientov s cystickou fibrózou nakazených koronavírusom je zatiaľ pomerne málo, musia byť však v dodržiavaní preventívnych opatrení ešte striktnejší. Dôležité je dôsledne sa izolovať od ostatných ľudí.

„Nevyhnutné je taktiež naďalej dodržiavať chronickú liečbu pacienta spolu s pravidelnými inhaláciami a nepoľavovať v nej, ako aj pokračovať v doterajšej pravidelnej a najmä správne prevedenej dychovej rehabilitácii. Dôležité je tiež realizovanie pravidelných nosových výplachov a ideálne je si v tomto období preplachovať nos 2x denne,“ odporúča NÚDCH.

Ako rozoznať infekciu COVID-19 od bežných chronických ťažkostí? Pacienti s cystickou fibrózou majú častý, produktívny, výrazne hlienovitý kašeľ s vykašliavaním hlienov a sekrétu. Pri koronavíruse sa však tento kašeľ mení na suchý. Ďalším indikátorom môže byť horúčka, ktorá pri chronickom ochorení nebýva prítomná.

Zdroj: Freepik

Alergia a astma – pravidelné užívanie liekov

Podľa informácií NÚDCH, alergici a astmatici nie sú na základe dostupných údajov ohrození zvýšeným rizikom infekcie.

To znamená, že ich liečba antihistaminikami, inhalačnými kortikoidami či sublinguálnu alergénovú imunoterapiu, nepredstavuje zvýšené riziko v súvislosti s komplikovaným priebehom ochorenia COVID-19.

„Naopak, neodôvodnené vysadenie liekov môže viesť k zhoršeniu klinického stavu pacienta, čo prestavuje následne riziko respiračných infekcií. Vzhľadom k objavujúcim sa obavám z inhalačnej liečby kortikoidmi, je potrebné zdôrazniť, že vysadenie inhalačných kortikoidov môže viesť k zhoršeniu astmy a následne k zvýšenému riziku komplikácií v prípade infekcie COVID-19- Preto je nevyhnutné, aby pacienti pokračovali v pravidelnom užívaní liekov. Nemá zmysel lieky vysadzovať, ale ani zvyšovať dávky užívaných liekov. Zvýšenie dávky nemá ochranný účinok pred infekciou COVID-19,“ varujú odborníci z ústavu.

Zvýšené riziko infekcie COVID-19 sa momentálne nepredpokladá ani u pacientov s ďalšími chronickými respiračnými ochoreniami. Aj pre nich však platí, aby dôsledne užívali svoju pravidelnú liečbu tak, aby stav chronického ochorenia bol čo najviac pod kontrolou a redukovalo sa riziko respiračných infekcií. 

Všeobecné preventívne odporúčania NÚDCH: 

Ako vnímajú deti karanténu a koronavírus? Viete s nimi o tom hovoriť? Prečítajte si v našom článku od psychoterapeutky ako na to!

Zdroj:

COVID -19 a chronické respiračné ochorenia u detí. Národný ústav detských chorôb [online]. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: nudch.eu

Promama

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

Promama

Sme tím žien, ktorý sa s veľkým nadšením stará o Promamu. Chceme byť miestom, ktoré vám poradí, podporí vás a ukáže materstvo také, aké v skutočnosti je. Redakčný tím Promamy pripravuje niektoré články, hľadá na webe relevantné a zaujímavé informácie na tehotenské a materské témy. V spolupráci s odborníkmi, ale aj ochotnými mamičkami či oteckami, vymýšľa a realizuje prípravu redakčných videí.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.