Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Ako porozumieť dieťaťu s poruchami učenia?

Chlapec spiaci na školskej lavici

Ak má vaše dieťa niektorú z porúch učenia, pravdepodobne vám to prezradí samo – nepriamo svojím správaním alebo výsledkami v škole. Avšak nie pri každej zmene správania či zhoršení známok musí ísť automaticky o špecifickú poruchu. Prečítajte si, ako vám dieťa môže signalizovať, že niečo nie je v poriadku a ako môžete riešiť situáciu, ak mu diagnostikujú niektorú z porúch učenia či správania. 

Chlapec spiaci na školskej lavici
V článku si prečítate:

Pokiaľ u vás začalo vznikať podozrenie, že by vaše dieťa mohlo mať poruchu učenia, pravdepodobne vo vašej domácnosti prišlo k jednému z týchto dvoch scenárov. Buď ste si najprv začali všímať zmeny a poruchy správania, a neskôr prišlo zlyhávanie v učení. Alebo sa najprv objavili problémy v učení, zaostávanie za spolužiakmi a až potom ste zbadali poruchy správania. 

Zlyhávanie či zaostávanie za spolužiakmi patria medzi príznaky špecifickej poruchy učenia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú sebaúctu dieťaťa. To sa pred ďalším neúspechom bráni rôznymi spôsobmi, napríklad:

Tieto príznaky sú prirodzenou reakciou dieťaťa na to, keď samé vníma vlastné nedostatky a takisto aj negatívne hodnotenie svojej osoby od okolia – učiteľov, rodičov a spolužiakov. Je potrebné si uvedomiť, že takéto deti sú neustále vystavované stresu, sú často sklamané samy sebou, cítia beznádej a čím viac neúspechov majú, tým ťažšie sa z tohto kruhu dostávajú von. Práve preto potrebujú starostlivých, pozorných a chápavých rodičov. Ako im môžete pomôcť?

Ako odstrániť poruchy správania

Ak chcete dieťaťu pomôcť, v prvom rade musíte čím skôr spoznať, či a akú poruchu má. V tomto procese je kľúčová spolupráca učiteľa, dieťaťa, vás a odborníkov.

Prvou úlohou dospelých osôb v okolí dieťaťa je povzbudiť jeho narušené sebavedomie a sebadôveru. Empatickým správaním mu preto pomôžete najviac. Dieťa musíte presvedčiť, že mu chcete pomôcť, nechcete ho ponižovať či trestať, ale máte ambíciu spoločnými silami zvládnuť jeho problémy v učení a v správaní.

Práca s dieťaťom s poruchami učenia a správania

Zlyhávanie v učení a vo vzťahoch s ľuďmi v okolí je pre dieťa veľmi nepríjemné až bolestivé. Preto je veľmi dôležité, aby ste ho trpezlivým a láskavým prístupom presvedčili k spolupráci.

V tomto procese by ste nemali vynechávať učiteľa, práve naopak – do riešenia problému by ste ho mali zahrnúť. Pre učiteľa je práca s dieťaťom s poruchou učenia náročný, a je dôležité, aby si spôsobom, akým rieši konflikty v triede, a zachovávaním spravodlivosti medzi deťmi, vybudoval autoritu u všetkých žiakov v kolektíve. Vy ako rodič mu v tom môžete pomôcť práve vzájomnou spoluprácou.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Aké typy porúch učenia poznáme, si môžete prečítať v článku Čo môžete robiť, ak sa zdá, že sa vaše dieťa nevyvíja správne?

Aké terapie môžu vášmu dieťaťu pomôcť?

V dnešnej dobe poznáme veľa možností, ako podporiť rozvoj kognitívnych schopností detí s poruchami učenia či správania. Dlhoročná prax psychológov, učiteľov a dalších špecialistov ukázala pozitívne zmeny pri využívaní rôznych metód a ich kombinácií.

Najobľúbenejšie a najúspešnejšie sú tieto:

Tieto terapie sa využívajú aj na Slovensku a v spolupráci s odborníkmi sú v „boji“ proti poruchám učenia veľmi účinné. Sú postavené tak, aby boli aj pre najmenších zaujímavé a pútavé. Deti vďaka nim získajú veľa pozitívnych impulzov v rôznych oblastiach, čím účinne rozvíjajú práve tie schopnosti, ktoré sa vplyvom porúch učenia a správania dostávajú do úzadia.

0
na zuby

Prispejeme vám až 150 € na zuby ročne na ošetrenie u zubára, dentálnu hygienu alebo zubné strojčeky. Vy rozhodnete, či ich miniete naraz alebo si ich rozdelíte na viac ošetrení.

Kde hľadať odborníkov?

Na prvom mieste je potrebné vyhľadať špeciálneho pedagóga, ktorý vás usmerní a poradí, ako máte ďalej postupovať. Ďalší odborníci, ktorí vám pomôžu pri správnom ovplyvňovaní stavu vášho dieťaťa, sú psychológ, liečebný pedagóg, logopéd, neurológ a pediater. Každý z nich vám dokáže dať odpovede na otázky a poradiť, kedy a akým spôsobom danú terapiu s dieťaťom absolvovať.

Dôležitá je ich vzájomná spolupráca takisto aj vaša aktívna komunikácia s nimi. Spoločnými silami tak dokážete urobiť veľké a hlavne pozitívne kroky v zlepšovaní stavu vášho dieťaťa.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.