Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Čo môžete robiť, ak sa zdá, že sa vaše dieťa nevyvíja správne?

Školák sediaci nad domácimi úlohami

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa by mohlo mať poruchu správania alebo učenia, prečítajte si minisériu článkov, ktorá vznikla v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou PaedDr. Ildikó Kásaovou. Porozprávali sme sa s ňou o tom, čo sú poruchy správania a učenia, ako ich môžete identifikovať a čo robiť, ak niektorú z nich vášmu dieťaťu diagnostikujú.

Školák sediaci nad domácimi úlohami

Každý rodič je ochotný urobiť všetko pre to, aby sa jeho dieťa vyvíjalo správne. Najmä pri prvom dieťati však pri niektorých neobvyklých situáciách zvykneme preháňať, pretože sme v otázkach výchovy a vývoja detského organizmu nováčikovia. Je to úplne v poriadku.

Mnoho vecí totiž ako rodičia robíme intuitívne a v konečnom dôsledku je dôležitejšie vedieť, kde máme hľadať radu a pomoc v prípade, ak sa nám zdá, že naše dieťa nespĺňa kritériá vývinových fáz.

Včas diagnostikovaná hyperaktivita, dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, autizmus, poruchy kognitívneho vývinu dieťaťa či pohybové problémy sa pomocou špeciálnych rozvojových metód dajú eliminovať natoľko, aby dieťa dobre zvládlo prípadné prekážky od základnej až po vysokú školu a bolo v živote úspešné.

Na to, aby ste ako rodičia našli riešenia na problémy, je vždy najlepšie vyhľadať odborníka, ktorý vás usmerní, poradí a zodpovie všetky otázky oveľa lepšie ako „doktor Google”. 

Zdroj: freepik.com

Čo sú vývinové poruchy učenia?

V poslednej dobe sa často spomínajú poruchy učenia, ktoré spôsobujú problémy pri socializácii a zvládaní školských povinností detí. Medzi najčastejšie skloňované odborné výrazy a pojmy spojené s vývinovými poruchami učenia patria porucha aktivity a pozornosti (syndróm ADD, ADHD), dysgrafia, dyslexia a autizmus. 

Čo však tieto pojmy pre vás ako rodiča znamenajú? Čo všetko zahŕňa, ak má dieťa diagnostikovanú niektorú z nich? Aké sú ich prejavy a následky? A čo sa s nimi dá robiť?

Pojem špecifické vývinové poruchy učenia zahŕňa širokú skupinu porúch prejavujúcich sa problémami pri nadobúdaní základných vzdelávacích návykov ako je reč, písanie, čítanie a počítanie.

Všetky tieto poruchy majú individuálny charakter a niektoré z nich môžu vzniknúť, ak má dieťa vrodenú dysfunkciu centrálnej nervovej sústavy. Symptómy porúch učenia spôsobujú, že dieťa v škole zaostáva a má problémy pri plnení školských povinností. Často bývajú prvým signálom, že sa vo vývoji dieťaťa vyskytuje určitý problém.

Medzi základné typy špecifických porúch učenia patria: 

Nejde len o učenie...

Okrem školských neúspechov a zhoršenia prospechu dieťaťa môžu poruchy učenia spôsobovať problémy vo vzťahu k učiteľom a k učeniu všeobecne. Dieťa môže po čase pociťovať odpor ku škole, narúšajú sa jeho priateľské vzťahy so spolužiakmi a tiež sa môže pod vplyvom frustrácie zhoršiť aj jeho správanie. 

Nevhodné správanie voči spolužiakom, poruchy učenia a zhoršený prospech dieťaťa tak môžu nepríjemne ovplyvniť život celej rodiny. Ak sa problém nepodchytí a nerieši, trpí váš vzťah rodiča k dieťaťu, vzťahy medzi rodičmi a postoj rodiča k učiteľovi a ku školskému systému. Problémy okolo jednej poruchy učenia sa tak môžu doslova vrstviť efektom snehovej gule. 

Preto je pre rodičov – a rovnako aj pre učiteľov – veľmi dôležité oboznámiť sa s rôznymi poruchami učenia a ich prejavmi; spoznať, aké sú ich príčiny, ako ich dieťa prežíva a aké sú možnosti nápravy. Rozhodne nie je vhodné aplikovať na „problémové” dieťa represívne opatrenia. Tie k riešeniu problému nepovedú.

Poruchy učenia sa týkajú veľkej skupiny detí, dospievajúcich, ale aj dospelých ľudí. Podstata týchto problémov nespočíva v nedostatočnej všeobecnej inteligencii.

Deti aj dospelí, ktorí trpia niektorou z týchto porúch, často dokážu prekvapiť originálnym riešením matematických a iných úloh a sú úspešní v oblastiach, ktoré ich zaujímajú viac ako ostatné. Variabilita porúch je veľmi rôznorodá a v mnohých prípadoch aj nečakaná. 

Ako sa môžu prejavovať vývinové poruchy učenia a aké sú ich príčiny?

K prvým príznakom, že vaše dieťa môže mať niektorú z porúch vývinu, patria:

Zdroj: freepik.com

Príčiny vzniku špecifických porúch učenia je veľmi ťažké jednoznačne zistiť a popísať. Väčšinou súvisia s vrodenými poškodeniami mozgu a centrálnej nervovej sústavy, ktoré vznikajú už počas prenatálneho a perinatálneho obdobia. 

Napríklad ľahká mozgová obrna / dysfunkcia (ĽMD) môže byť geneticky podmienená (faktor dedičnosti) a príčiny sú tu neznáme (neurotické). Nevieme pri nich presne určiť, čo sa mohlo stať počas tehotenstva: či matka brala určité lieky, pila alkohol, fajčila alebo dokonca požívala omamné látky. Príčinami jednotlivých porúch môžu byť aj rôzne ochorenia mamy počas tehotenstva (rubeola, vážnejšie zápaly) alebo komplikácie počas pôrodu.

Poruchy učenia môžu vzniknúť aj v dôsledku dlhodobej choroby, ale aj po dlhej neprítomnosti žiaka v škole. Takisto bývajú prejavom školskej nezrelosti či dôsledkom rodinných alebo iných problémov, ktoré zapríčiňujú zameškanie školského učiva. Dobrou správou je, že všetky tieto príčiny sa dajú ľahko odstrániť.

V ďalšej časti nášho miniseriálu si prečítate, ako sa správa dieťa s poruchou učenia a čo preň môžete robiť po tom, ako sa dozviete jeho diagnózu.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.