Atoms/icons/24/grey/info-24
Sem môžeme umiestniť dôležitú informáciu pre našich klientov – napr. odstávky webu, služieb a podobne.
Union
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácii.

Zdravotná starostlivosť a jej zabezpečenie

Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom širokú a rozmanitú sieť zmluvných poskytovateľov, u ktorých pracuje viac ako 21- tisíc lekárov.
Zdravotna starostlivost a jej zabezpecenie
Zdravotna starostlivost a jej zabezpecenie

Union zdravotná poisťovňa s tisíckami zazmluvnených lekárov

Záleží nám na našich poistencov a preto Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom širokú a rozmanitú sieť zmluvných poskytovateľov, u ktorých pracuje viac ako 21-tisíc lekárov. Máme uzatvorenú zmluvu s viac ako 94% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku* a počet nových zmluvných poskytovateľov sa snažíme neustále navyšovať.

Zazmluvnení lekári

Viac ako 3 300 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast – Union zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvu s každým všeobecným lekárom alebo pediatrom, pokiaľ aspoň jeden náš poistenec s ním má uzavretú dohodu, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zazmluvnení lekári sú v mnohých prípadoch aj špecialisti nad rámec normatívov verejnej minimálnej siete, ktorí majú aktuálne aj takzvané bezlimitné prostredie. Zmluvná sieť poskytovateľov sa neustále rozširuje a Union zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvu s každým lekárom špecialistom. Stačí, ak spĺňa stanovené podmienky a má záujem o uzavretie zmluvy.

Zazmluvnené nemocnice

Union zdravotná poisťovňa má zazmluvnené všetky nemocnice na Slovensku. Chceme našim poistencom zabezpečiť čo najviac dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Sieť po celom Slovensku

Vďaka širokej sieti zmluvných poskytovateľov je pre  poistencov Union zdravotná starostlivosť na celom Slovensku dostupnejšia. 

Zdravotná starostlivosť a ošetrenie u nezmluvného lekára

V prípade, že plánujete návštevu zdravotníckeho zariadenia, ktoré nemá uzatvorenú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, môžete požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti, poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

*údaje platné k 31.12.2019 (zdroj: www.nczisk.sk)

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Novinka: Od 1. 1. 2022 zvyšujeme príspevky na zuby a oči. Spolu vám dáme až 300 €

Na ošetrenie u zubára 100 € a ďalších 50 € na dentálnu hygienu. Je na vás, či využijete príspevok naraz alebo po častiach.
Atoms/icons/80/grey-green/zub-80
Na okuliarové rámy pre deti 70 € a ďalších 80 € na vyšetrenia očí.