Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Zákazové dopravné značky – poznáte všetky?

zákazové-dopravné-značky
Zákazové dopravné značky patria do kategórie, ktorých porušenie sa trestá vysokými pokutami a niekedy aj odobratím vodičského oprávnenia. Poznáte všetky zákazové značky?
zákazové-dopravné-značky
V článku si prečítate:

Aj ostrieľaní šoféri majú niekedy problém si spomenúť, čo ktorá značka znamená. Pozrite si prehľad známych, ale menej frekventovaných zákazových značiek. Opakovanie sa zíde každému šoférovi.

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_auta_na_dovolenku-80

Ušetrite 20 % z ceny PZP

Jazdíte málo? Platíte málo. Získajte zľavu až 20 % z ceny. 
Spoznajte novinku na slovenskom trhu. Vypočítajte si cenu online. 

Dopravné značky a ich význam

Dopravné značky sú medzinárodne uznávané piktogramy, ktoré sú určené na regulovanie cestnej premávky a nariaďujú vodičom maximálnu rýchlosť, kadiaľ môžu a nemôžu ísť a podobne. Takto nejako laicky by mohla znieť definícia toho, čo sú dopravné značky.

Čo nám hovoria zákazové dopravné značky

Všeobecne sú zákazové značky známe, majú biely podklad a sú ohraničené červeným pruhom. Obsahuje často piktogram znázorňujúci symbol nepovolenia, respektíve povolenia napr. maximálnej rýchlosti.

Medzi najfrekventovanejšie patria na cestách práve zákazové dopravné značky, ktoré nielen zakazujú, ale aj povoľujú a celkovo riadia premávku, aby sa predišlo dopravným nehodám na cestách.

Polícia ich dodržiavanie sleduje a ich nedodržiavanie pokutuje, ale stane sa, že vodiči niektoré značky nespoznajú a potom nevedia, ako sa v danej situácii zachovať. Začnime tými známymi a pritom sa pozrieme aj na tie menej frekventované a tie, ktoré si ľudia zvyknú pliesť.

Zákazy vjazdu

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Tieto dve značky istotne pozná každý človek, ktorý si medzi dokladmi nosí vodičský preukaz. Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel má dve verzie.

Prvá označuje zákaz pre oba smery, druhá iba pre jeden smer. Patria medzi frekventované a stretávate sa s nimi denno-denne. Druhý variant vídame najmä v mestách, kde sú jednosmerky.

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidel
Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Frekventované sú aj ďalšie zákazové dopravné značky s piktogramami dopravných prostriedkov. Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel môže mať aj takúto podobu, pričom piktogramy s autom a motocyklistom existujú aj na svojich “vlastných” značkách zvlášť – tie zakazujú vjazd jedného alebo druhého dopravného prostriedku.

Podobné zákazy existujú aj pre nákladné autá, autobusy, mopedy, bicykle, traktory, ale napríklad aj pre konské povozy. O menej známe značky naozaj nie je na cestách núdza, pozrime sa na ne.

Zákaz vjazdu vozidiel prevážajúcich nebezpečný náklad
Zákaz vjazdu vozidiel prevážajúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Tieto značky sú si podobné farbami a majú aj podobný význam, nie však rovnaký. V prvom prípade ide o zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad a tá druhá, s modrými pruhmi znázorňujúcimi vodu zakazuje prevážať veci, ktoré môžu znečistiť zdroje vody.

Túto značku napríklad môžete vidieť na cestách v oblasti Žitného ostrova, ktorý je jedným z najväčších rezervoárov pitnej vody v strednej Európe.

Prednosť protiidúcich vozidiel

Do kategórie značiek, ktoré si ľudia pletú, sú aj tie so šípkami, napríklad určenie prednosti protiidúcim vozidlám. Červená šípka vždy určuje smer jazdy, ktorý dáva prednosť protiidúcemu vozidlu.

V rýchlosti či roztržitosti je možné sa ľahko zmýliť. Červená farba teda znamená, že dávame prednosť a pravá šípka vždy ukazuje náš smer.

Zákazy státia či zastavenia

Zákaz státia
Zákaz zastavenia

Ďalšou podkapitolou zákazových značiek sú zákaz státia a zastavenia. Prvá vám zakazuje stáť na danom mieste, s výnimkou na krátke zastavenie a vystúpenie, respektíve vyloženie niečoho, a tá druhá vám znemožňuje zastaviť všeobecne.

Zákaz zastavenia sa nachádza napríklad na ťažko prejazdných úsekoch, kde by ste komplikovali prejazd iným, alebo na nebezpečných miestach ako napríklad pod vedením vysokého napätia, ktoré pretína priestor nad cestou – pod ním je spravidla táto značka.

Existujú však aj menej známe a málokedy viditeľné značky z tejto podkategórie. Napríklad Zákaz státia v nepárnych dňoch (jedna zvislá palička), respektíve párnych dňoch (dve zvislé paličky):

Zákaz státia v nepárnych dňoch
Zákaz státia v párnych dňoch

Tieto značky sa objavujú najmä v mestách, kde je problém s parkovaním alebo miestom pre zastavenie. Ak na túto značku narazíte, stačí len vedieť, aký je dátum.

Zákaz niektorých činností na ceste

Zákaz otáčania
Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Tieto a ďalšie značky sú všeobecne známe značky, ktoré regulujú činnosť vodičov na ceste. Zákaz otáčania a zákaz predbiehania pre nákladné vozidlá sú pomerne frekventované značenia, ale existujú aj tie, s ktorými sa nestretávame tak často.

Napríklad:

Povinnosť zastaviť vozidlo
Zákaz zvukových výstražných znamení

Tá prvá označujúca clo je značka, ktorá vás upozorňuje na to, že máte povinnosť zastaviť vozidlo. Vidíte ju spravidla na hraničných priechodoch.

Tá druhá vám zakazuje používať zvukové znamenia, takže si vo vyčlenenej zóne ticha (napríklad v areáloch nemocníc) nezatrúbite.

Ukončenie zákazov

Každé obmedzenie má aj svoj koniec a platí to aj na cestách. Tieto značky už nie sú v červenom kruhu, ale sú sivé s priečnym čiernym pruhom škrtajúcim naznačený piktogram, ktorý predtým činnosť zakazoval.

Takto sa končí zóna zákazu predbiehania pre nákladné vozidlá či obmedzenie rýchlosti a používania zvukových signálov.

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

Značky vídať napríklad ako dočasné značky, keď cestári opravujú cestu a znížia rýchlosť. Na konci opravovaného úseku je obmedzenie rýchlosti zrušené. Často sa stretávame na cestách aj so značkou, ktorá ruší všetky predošlé zákazy:

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)
Koniec viacerých zákazov (vzor)

Regina Juhásová

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.