Zdieľať

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

ako postupovať pri dopravnej nehode
Dopravná nehoda je udalosť, ktorú nechce zažiť nikto. Každý vodič by však mal vedieť ako v prípade dopravnej nehody postupovať a akú postupnosť krokov zvoliť v prípade, že k nej dôjde.
ako postupovať pri dopravnej nehode
V článku si prečítate:

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

Na úvod treba poznamenať, že nie všetky kolízie, ku ktorým dôjde v rámci cestnej premávky, sú považované za dopravnú nehodu.

Dopravná nehoda je udalosť, ktorá nastane v priamej súvislosti s premávkou vozidla, a pri ktorej dôjde buď k zraneniu, alebo k usmrteniu osoby, k poškodeniu cesty alebo k úniku nebezpečných látok.

Ostatné kolízie, ku ktorým dochádza v rámci cestnej premávky nie sú považované za dopravné nehody, ale klasifikované sú len ako škodové udalosti.

Faktom však je, že aj škodová udalosť môže byť za istých okolností považovaná za dopravnú nehodu. Konkrétne ide o situáciu, pri ktorej je aspoň jeden z účastníkov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, ak sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie ich použitia, alebo ak sa jej účastníci nedohodli na tom, kto je zodpovedný za jej zavinenie. V takomto prípade je nutné privolať políciu, ktorá určí postup ďalšieho šetrenia.

Ak ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, mali by ste sa riadiť nasledovnými krokmi:

1. Zabezpečte miesto nehody

Byť svedkom dopravnej nehody je šok. V tejto situácii však nie je priestor pre paniku. Ideálne je zachovať si chladnú hlavu a okamžite zabezpečiť miesto nehody. Ak je vaše auto po zrážke stále pojazdné, mali by ste zamedziť jeho prípadnému pohybu a použiť výstražné svetlá. Následne na to by ste si mali obliecť reflexnú vestu a hneď potom by ste do zákonom určenej vzdialenosti od vozidla mali umiestniť homologizovaný výstražný trojuholník.

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_auta_na_dovolenku-80

Môžete platiť za poistenie auta menej?

U nás si vyskladáte poistenie podľa seba. Splátky si nastaviť mesačne alebo štvrťročne. Prihodiť si poistenie batožiny, úrazu a prémiové asistenčné služby.

2. Poskytnite prvú pomoc

Ak je niektorý z účastníkov dopravnej nehody zranený, je vašou povinnosťou poskytnúť mu prvú pomoc, stabilizovať ho a privolať pomoc. Až následne pristúpite k dokumentovaniu priebehu a miesta nehody.

3. Zdokumentujte nehodu

Ak pri dopravnej nehode nedošlo k zraneniu alebo k úmrtiu osôb, nevznikla škoda vyššia ako 3 990 eur, na ktorej zavinení ste sa s druhým účastníkom nehody dohodli, a nedošlo ani k poškodeniu majetku tretej osoby, nie je nutné volať políciu.

Pamätajte si však, že vaša dohoda nesmie zostať len v ústnej forme. Potrebné je dohodu spísať a podpísať oboma účastníkmi dopravnej nehody. Nevyhnutné je tiež vymeniť si kontakt a urobiť aj niekoľko záberov priamo z miesta nehody.

Nezabudnite na vyplnenie Správy o nehode, ktorá okrem osobných údajov obsahuje aj nákres a popis priebehu celej dopravnej udalosti. Správu o nehode podpisujú všetci účastníci nehody, pričom originál zostáva vinníkovi, ktorý má povinnosť danú poistnú udalosť nahlásiť poisťovni, s ktorou má uzavreté PZP, a jej kópia zostáva poškodenému.


Plnenie z PZP a havarijného poistenia

Dokumentácia formou Správy o nehode sa vzťahuje na plnenie z povinného zmluvného poistenia. Ak však máte uzatvorené aj havarijné poistenie, mali by ste dopravnú nehodu nahlásiť v čo najkratšom možnom čase.

Ideálne je, ak poistnú udalosť nahlásite online, zájsť však môžete aj priamo na pobočku poisťovne, s ktorou máte havarijné poistenie uzatvorené, prípadne ju môžete nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ klienti a klientky dodajú všetky potrebné materiály, poisťovňa nemá dôvod vyplatenie poistného plnenia nijako predlžovať.

Výhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie nie je lacnou záležitosťou, ak ho však máte, čerpáte z neho značné výhody. Jednou z nich je, že ak v rámci dopravnej nehody skončíte ako poškodený, môžete si vybrať, či chcete plnenie čerpať z PZP vinníka alebo z vášho havarijného poistenia.

Plnenie PZP totiž nemusí pokryť celkové náklady, ktoré si oprava vášho auta bude vyžadovať. Okrem toho havarijné poistenie auta kryje vaše vozidlo aj pred živelnými rizikami, hlodavcami, vandalizmom či v prípade stretu so zverou, na ktoré sa krytie v rámci PZP nevzťahuje.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.