Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Test na dysgrafiu: Rozpoznáte príznaky?

chlapec testovaný na dysgrafiu

Dysgrafia je porucha, ktorá sa vyskytuje najmä v školskom veku. Dieťa vtedy nie je schopné písať tak, ako jeho rovesníci. Píše s ťažkosťami, často nesprávne, jeho písmo je nečitateľné a nezrozumiteľné. Test vám môže pomôcť identifikovať základné prejavy dysgrafie.

chlapec testovaný na dysgrafiu

Pri absencii správnej diagnózy a liečby dysgrafie nebude dieťa schopné napísať vlastné myšlienky. Jeho vývin zvyčajne začne zaostávať za deťmi v rovnakom veku. Prečítajte si o dysgrafii viac v článku špeciálnej pedagogičky s dlhoročnou praxou PaeDr. Ildikó Kásaovej Dysgrafia je porucha, ktorá komplikuje písanie. Čo nej viete? a vyskúšajte jednoduchý test na odhalenie príznakov.

Stane sa, že vaše dieťa akosi čudne drží pero, ceruzku alebo iné písacie potreby? 

Áno, často. /1 bod/

Nie je to preň typické. /0 bod/

Je bežné, že písmo vášho dieťaťa je také nečitateľné, že ani ono ho nie je schopné po sebe prečítať?

Áno, stáva sa to. /1 bod/

Nestáva sa to bežne. /0 bod/

Stane sa, že vaše dieťa pri písaní vynechá písmená alebo koncovky?

Áno, často sa to stáva. /1 bod/

Nestáva sa to. /0 bod/

Zvykne sa vaše dieťa sťažovať, že jeho ruky sa pri písaní alebo kreslení unavia?

Áno, často sa to stáva. /1 bod/

Nestáva sa to bežne. /0 bod/

Stáva sa, že sa vaše dieťa pokúsi vyhnúť písaniu úloh?

Áno, často. /1 bod/

Nestáva sa to. /0 bod/

Stane sa, že vaše dieťa urobí chyby pri písani aj tých najjednoduchších slov?

Áno, často sa to stáva. /1 bod/

Nie je to preň typické. /0 bod/

Je pre vaše dieťa typické, že sa o svojich vedomostiach vyjadrí radšej ústne, než písomne?  

Áno, je to preň typické. /1 bod/

Nie. /0 bod/

Stáva sa pri písaní, že sa vaše dieťa pohybuje na stoličke, nezostáva na jednom mieste, často vstáva? 

Áno. /1 bod/

Nie, nerobí to. /0 bod/

Sú v písme vášho dieťaťa typické písmená rôznej formy a veľkosti, rozmanité priestory medzi písmenami, šikmé riadky?

Áno, často sa to stáva /1 bod/

Nie je to typické /0 bod/

Je pre vaše dieťa typické, že slovne (jazykovo) rozpráva správne, ale v písomnom prejave urobí veľa chýb?  

Áno. /1 bod/

Nie. /0 bod/

Výsledky:

0 – 3 body: Podľa vašich odpovedí nie je u vášho dieťaťa podozrenie na dysgrafiu. Ale ak sa časom vyskytnú vyššie uvedené príznaky, oplatí sa poradiť s odborníkom.

4 – 6 bodov: Podľa vašich odpovedí sa u vášho dieťaťa objavujú príznaky dysgrafie. Naďalej ich pozorujte a prekonzultujte s odborníkom. Pomôže čo najskôr stanoviť presnú diagnóza a začaž prípadnú terapiu.

7 – 10 bodov: S veľkou pravdepodobnosťou vaše dieťa vykazuje príznaky dysgrafie. Je vhodné čo najskôr vyhľadať odborníka, pretože včasná diagnostika a terapia, sú nevyhnutné pre správny vývoj vášho dieťaťa.

psychologička Ildikó Kásaová

Autorka: Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Ildikó Kásaová

V pedagogike pracujem už viac ako 30 rokov. Začínala som ako predškolský pedagóg v materskej škole, no po dvadsiatich rokoch som sa rozhodla venovať školákom a žiakom s poruchami učenia a správania. Momentálne som zamestnaná na základnej škole v Bratislave ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Pedagogickú profesiu beriem a cítim ako svoje životné poslanie, napĺňa ma energiou a láskou, môžem pomôcť tam kde to potrebujú. Pred dvomi rokmi som otvorila súkromné centrum špeciálnopedagogického-poradenstva – mám veľa klientov, ktorí ma vyhľadajú s tým, že potrebujú individuálnu starostlivosť a pomoc.

Pomohla ti táto odpoveď?