Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Kardiológ Dvorový: Telemedicína má obrovský potenciál

kardilóg a internista Vladimír Dvorový
MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, je kardiológ a internista. Viac ako 15 rokov riadil nemocnice, sieť nemocníc a polikliník, v minulosti otváral Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, začínal výstavbu nemocnice Bory. Zaujíma sa o inovácie v zdravotníctve, patrí medzi zakladateľov Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie a je garantom pilotného telemedicínskeho projektu Union zdravotnej poisťovne pre diagnózu chronického srdcového zlyhávania.
kardilóg a internista Vladimír Dvorový
V článku si prečítate:

Kedy bolí srdce?

Čo vás priviedlo k kardiológii, prečo vás lákalo skúmať a liečiť práve ľudské srdcia?

Venujem sa internej medicíne a stáleviac  som sa v rámci nej venoval najmä kardiológii. Baví ma to už od študentských čias, lebo sa to týka celého človeka a takpovediac, všetko súvisí so všetkým. V internej medicíne je zaujímavé aj to, že keď nájdeme pacientovi niečo na chodidlách alebo na rukách, môže to súvisieť aj so srdcom a tá komplexnosť ma baví. Kardiológia urobila za posledných 40 rokov obrovský posun. Z medicíny, ktorá bola relatívne statická, sa dostala do situácie, že vie zachrániť obrovské množstvo pacientov. Je to veľmi dynamický odbor, aj preto ma to stále fascinuje.

Môže mať človek pocit, že ho srdce skutočne bolí?

Ľudské srdce bolí, z rôznych dôvodov. Máme dokonca aj syndróm zlomeného srdca, ale bolí napríklad pri ischémii (nedokrvenie srdcového svalu). Samozrejme, je množstvo okolností, ktoré dovedú pacienta k tomu, že pociťuje nejakú bolesť na hrudníku a tých druhov bolestí môže byť veľmi veľa. A to je práve úloha pre internistu či kardiológa odhaliť pravú príčinu tej bolesti. Či už je to bolesť somatická, tá súvisí naozaj s nejakým vnútorným orgánom, alebo je to bolesť duše.

Atoms/icons/80/grey-green/prebabatka-80

Vrátenie doplatkov za lieky pre deti

Aj pri bežnej viróze či chrípke, v lekárni často doplatíte desiatky eur. Vaše doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti preplácame bez akéhokoľvek finančného limitu.

Zjednodušenie kontaktu s pacientom

Ako sa k vám najčastejšie dostanú pacienti? Dovedú ich problémy k všeobecnému lekárovi a potom k vám?

Pacienti prichádzajú s rôznymi ťažkosťami, od banálnych až po vážne. Môže ísť o prejavy vysokého krvného tlaku po dýchavičnosť, bolesti na hrudníku a množstvo iných, niekedy aj exotických prejavov. Napríklad, že majú problémy v partnerskom živote a pošle ich manželka alebo partnerka a vyšetrujeme toho pacienta tak, aby mal aj šťastný rodinný život.

Keď ale hovoríme o ceste pacienta, myslíte si, že časť z týchto problémov vie vyriešiť už aj všeobecný lekár?

Tá cesta pacienta je rôzna. Veľmi závisí aj od toho, či pacient prichádza akútne, niečo sa s ním udeje a potrebuje veľmi rýchlo vyšetrenie, alebo či sa stav mení postupne a on sa odhodlá navštíviť svojho lekára, prípadne prichádza od iného špecialistu. V každom prípade pacient očakáva, že nájdeme tú pravú príčinu jeho ťažkostí a že odhalíme to, čo mu je. A to, v akej situácii sa nachádza naše zdravotníctvo, nás núti hľadať stále nové možnosti a zjednodušovať diagnostiku, zjednodušovať kontakt s pacientom, aby sa čoraz viac pacientov mohlo dostať k tomu svojmu pokoju duše a srdca alebo minimálne k upokojeniu, že sú zdraví a že im nič nie je.

Telemonitoring pri chronickom srdcovom zlyhávaní

Ste zakladateľom Slovenskej spoločnosti pre telemedicínu a digitálne zdravie. Čo vás viedlo k myšlienke založiť samotnú organizáciu a venovať sa telemedicíne?

Mám veľmi rád technológie, moderné zdravotníctvo bez technológií podľa mňa nemôže fungovať. Už teraz používame technológie každý deň k tomu, aby sme stanovili diagnózu, aby sme zlepšili stav pacienta. Videl som, čo je možné urobiť vďaka technológiám v iných sektoroch, aj v zahraničí. Nielen mne, ale mnohým ľudom napadlo, ako by tieto technológie mohli preniknúť do zdravotníctva, ako by mohli pomôcť našim pacientom. Počítač sa dá v ambulancii používať nielen ako lepší písací stroj, ale aj na podporu rozhodovania sa. Dá sa používať na komunikáciu, dá sa používať na edukáciu. Od týchto úvah sme sa so skupinou ľudí dospeli k tomu, že bolo by vhodné, aby sme nejakým spôsobom telemedicínu „zoficiálnili“ a posunuli technológie do bežného, lepšieho využitia pre pacientov aj pre bežných ľudí.

S akými výzvami rátate pri zavedení telemedicíny?

Mnohí ľudia sa technológií veľmi boja a kým ich niečo neprinúti, tak sa väčšinou k ich používaniu neženú. Príkladom môže byť elektronický recept, ktorý tu bol už pred covidom, ale až pandémia posunula pacientov a verejnosť k tomu, že začali túto vymoženosť doby používať. Dnes si bez toho svoj život nevieme predstaviť.

Dávkovanie liekov v nemocnici, kde som pôsobil, bolo desiatky rokov vyslovene manuálnou prácou, ktorú robili lekári, sestry, lekárnici. Keď sme vymysleli, aplikovali alebo uviedli do života robota na dávkovanie liekov, vzbudzovalo to v mnohých zdravotníkoch pochybnosti, či lieky budú dávkované správne. Dnes by si personál už návrat k tradičnému „ručnému“ procesu nevedel predstaviť.

V porovnaní s inými krajinami Európskej únie sme v zavádzaní telemedicíny v miernom omeškaní, ale nie tak významne, aby sme mali byť zúfalí, že sme už zmeškali veľa. Úskalia sú prítomné všade, musíme mať na mysli, že to nie je nejaké hranie sa s počítačom, ale je to veľmi seriózna oblasť medicíny, na ktorú platia všetky prísne kritéria, ktoré máme povedzme pre lieky a pre zdravotnícke pomôcky.

Ste aj garantom pilotného projektu Unionu na telemonitoring diagnózy chronického srdcového zlyhávania. Prečo práve toto ochorenie?

Je to diagnóza, ktorá je veľmi častá, veľmi vážna a ak sa nelieči správne, má veľmi zlú prognózu. Máme však na ňu účinnú liečbu a najmä v ostatných rokoch sa zdôrazňuje snaha o včasné nasadenie komplexnej liečby. Vnímame to v kontexte zdravotníctva, ktoré trpí rôznymi neduhmi s nedostatkom peňazí, nedostatkom personálu, nedostatkom času a niekedy nedostatkom záujmu, či už pacienta alebo zdravotníka. Preto sme vymysleli tento telemedicínsky projekt, ktorý by mal u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním zlepšiť ich prognózu aj kvalitu života, a tiež pomôcť lekárom rýchlejšie a efektívnejšie nastaviť liečbu.

Ide aj o to, aby mohli byť pacienti jednoducho liečení v pohodlnom, domácom prostredí?

Práve diagnóza chronického srdcového zlyhávania ako chronickej choroby, ku ktorej vedie množstvo faktorov, často dostáva pacientov do nemocnice. Pacienti sú chorí, sú obmedzení na výkone, majú rôzne zdravotné ťažkosti a tie ťažkosti veľmi často vyústia do potreby hospitalizácie, čo samozrejme ovplyvňuje ich život a tiež život ich okolia. Aj toto môže telemedicína zmeniť.

Budúcnosť a potenciál telemedicíny

Okrem tohto projektu, ktorý sa zameriava na konkrétnu diagnózu, kde vidíte ešte potenciál telemedicíny v blízkej budúcnosti?

Celá telemedicína má obrovský potenciál – môže ísť o rôzne chronické ochorenia, pľúcne choroby (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc), či diabetes mellitus a rôzne metabolické choroby, pri ktorých je tento spôsob vzdialeného monitoringu veľmi žiadúci.

Sú tu však aj choroby z úplne iného spektra, povedzme mentálne zdravie. Máme obrovský nedostatok psychiatrov, detských psychiatrov, je veľmi náročné venovať sa tiež pacientom, ktorí sú v staršom veku a začínajú trpieť demenciou, keďže personálu je nedostatok. Všetko však treba samozrejme vnímať v kontexte. Potenciál telemedicíny a technológií je tiež v spracovaní dát.

Ak hovoríme o celkovom smerovaní medicíny, určite stojí za zmienku využívanie genetiky a personalizovaná liečba pre konkrétneho pacienta. Veľmi sa rozmáhajú onkologické choroby, napríklad karcinóm prsníka u mladých žien, čo je naozaj výzvou. Som presvedčený, že technológie a rozvoj v medicíne nám dovolí skoršie odhaliť práve pacientov, ktorí sú rizikoví a efektívne im pomôcť ochorenia liečiť alebo im predchádzať.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.