Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Sme partnerom projektu Slovensko proti obezite

meranie cholesterolu
Pri príležitosti Svetového dňa obezity štartuje projekt Slovensko proti obezite, ktorého sme partnerom. Cieľom projektu je prispieť k ochrane verejného zdravia.
meranie cholesterolu
V článku si prečítate:

Nadmerná hmotnosť ovplyvňuje fyzické aj psychické zdravie

Nárast nadhmotnosti a obezity celosvetovo je alarmujúci. Život obéznych ľudí je spojený s mnohými zdravotnými komplikáciami a negatívnymi sociálno-ekonomickými následkami.

Nadhmotnosť a obezita súvisia s vysokým rizikom rozvoja kardiometabolických ochorení, s cukrovkou 2. typu, stukovatením pečene, srdcovocievnymi ochoreniami, ochoreniami tráviaceho a dýchacieho traktu, s neplodnosťou.

Rovnako sú zodpovedné za psychické poruchy ako sú depresia, úzkosť či neurodegeneratívne ochorenia ako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.  Priamo súvisia aj s onkologickými ochoreniami  – napríklad s rakovinou hrubého čreva a konečníka, pečene, pankreasu, prsníka a prostaty.

Atoms/icons/80/grey-green/kolko_platit-80

Zdravotné výhody pre všetkých

Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom a poistenkám množstvo výhod a zliav ako sú doplatky za lieky pre deti, nadštandardné vyšetrenia, zľavy v lekárňach a oveľa viac…

Projekt Slovensko proti obezite

Obezita zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť, znižuje mieru zamestnanosti a nepriamo zvyšuje náklady spojené s práceneschopnosťou, predčasným odchodom do dôchodku a invalidizáciou.

Vypočítať presné náklady spojené s obezitou a jej liečbou nie je jednoduché, pretože je potrebné zohľadniť veľké množstvo faktorov.

Prevencia, správny manažment pacientov a dostupná liečba obezity sú účinným spôsobom, ako náklady spojené s nadmernou hmotnosťou/obezitou minimalizovať a zlepšiť zdravie jednotlivcov a jednotlivkýň, ale aj celej spoločnosti. Preto Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská lekárnická komora a Bratislavský samosprávny kraj pripravili už 10. ročník spoločného projektu Slovensko proti obezite, ktorého sme partnerom.

Projekt štartuje 4. marca 2024 pri príležitosti Svetového dňa obezity. Jeho cieľom je prispieť k ochrane verejného zdravia, priniesť merania dôležité v diagnostike obezity bližšie k ľuďom a zlepšiť povedomie verejnosti o obezite ako chorobe.

Počas marca 2024 budú v lekárňach, zapojených do projektu, farmaceuti a farmaceutky poskytovať verejnosti vyšetrenia, vďaka ktorým je možné včas odhaliť obezitu alebo riziko jej pridružených ochorení.

Merania v lekárňach sú realizované podľa ich možností a ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka. Niektoré lekárne poskytujú iba vybrané merania alebo je potrebné sa na vyšetrenia objednať. Preto je optimálne vopred sa informovať priamo v lekárni. Každá lekáreň by mala mať pri vstupe plagát, na ktorom má vyznačené konkrétne merania aj cenník.

Vyšetrenia, ktoré môžete absolvovať v lekárni:

Odborné poradenstvo

Ak vám zistia parametre, typické pre pacientov s nadhmotnosťou/obezitou – BMI (index telesnej hmotnosti) nad 25 kg/m2 príp. nad 30 kg/m2, zvýšený krvný tlak, zvýšené hodnoty glykémie, či vysoká hladina cholesterolu, farmaceut alebo farmaceutka vám odporučí návštevu špecializovanej ambulancie za účelom diagnostiky a následnej liečby.

Všetky informácie aj so zoznamom lekárni, v ktorých je možné merania absolvovať nájdete na www.slovenskoprotiobezite.sk.

Kto má záujem, môže využiť aj odborné telefonické poradenstvo prostredníctvom Linky obezity. Jej cieľom je poskytnúť pomoc ľudom, ktorí sa dlhodobo trápia a odkladajú z rôznych dôvodov riešenie obezity a s ňou súvisiacich ďalších chronických ochorení.

Na telefonickej linke budú k dispozícii lekári a lekárky s odbornou špecializáciou obezitológia a diabetológia. Na základe konzultácie vám poradia, na koho sa môžete vo svojom okolí obrátiť.

Keďže aktívne vykonávajú lekársku prax, linka obezity je dostupná vo vymedzenom čase. Dovoláte sa každý utorok od 17:00 do 20:00 hod. na telefónnom čísle +421 948 836 261. Konzultácie sú bezplatné. Cena hovoru je spoplatená podľa platnej tarify hovorov vášho mobilného operátora.

Našim poistenkám a poistencom sme pripravili Kompas Sme to, čo jeme, v ktorom nájdu zaujímavé informácie ako získať viac energie, spokojnosti aj celkovej vitality. Brožúrka bude dostupná v lekárňach, zapojených do projektu Slovensko proti obezite. Nájdete tam aj leták s informáciami o všetkých našich výhodách.

VEDELI SE, ŽE...

... v boji s obezitou na celoeurópskej úrovni spolupracuje Slovenská obezitologická asociácia s Európskou spoločnosťou pre štúdium obezity (EASO) na iniciatíve s názvom Cost of inactivity (Cena za nečinnosť)? „Cena obezity ako chronického recidivujúceho ochorenia je naozaj nesmierne vysoká a následky pandémie nadhmotnosti/obezity (zdravotné, psychické, sociálne a ekonomické) znáša celá spoločnosť“ , hovorí o spoločných európskych aktivitách doc. Fábryová, viceprezidentka EASO pre stredoeurópsky región.

Stiahnite si e-book Preventívne prehliadky u všeobecného lekára, gastroenterológa a stomatológa

V e-booku nájdete množstvo užitočných informácií o preventívnych vyšetreniach.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.