Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Právnička radí: Starostlivosť o maloleté dieťa a COVID-19

starostlivosť o dieťa, striedavá starostlivosť o dieťa v čase koronavírusu

Ako postupovať pri striedavej starostlivosti rodičov, ak je jeden z rodičov v karanténe, kto zabezpečí starostlivosť o dieťa, v prípade, že sú obaja rodičia hospitalizovaní?

starostlivosť o dieťa, striedavá starostlivosť o dieťa v čase koronavírusu

Karanténa a hospitalizácia rodičov

S dodržiavaním nielen nariadených, ale aj odporúčaných opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19, sú spojené nejasnosti aj v otázkach starostlivosti rodičov o maloleté deti.

Príkladom častých otázok je zabezpečenie osobnej starostlivosti o maloleté dieťa v čase, kedy sú obaja rodičia izolovaní v domácej karanténe alebo v nemocnici, či samotné realizovanie rôznych foriem starostlivosti.

Zodpovedanie týchto otázok je závislé od viacerých skutočností. V prípade, ak maloleté dieťa žije s oboma rodičmi v spoločnej domácnosti a bolo s nimi v kontakte po tom, čo sa vrátili zo zahraničia alebo sa kontaktovali s osobou s cestovateľskou anamnézou, malo by zostať spolu s rodičmi v domácej karanténe.

Pokiaľ by si zdravotný stav oboch rodičov vyžadoval hospitalizáciu z dôvodu ťažkého priebehu ochorenia a maloleté dieťa nemá potvrdený COVID-19, rodičia môžu podľa vlastného uváženia dočasne umiestniť dieťa u príbuzných alebo iných blízkych osôb, ktorým dôverujú. 

Osoba, ktorej maloleté dieťa dočasne odovzdajú, nahradí osobnú starostlivosť rodičov, t.j. bežnú dennú starostlivosť o maloleté dieťa. Ponechanie dieťaťa u príbuzných sa vzťahuje aj na situáciu, kedy maloleté dieťa nebolo v kontakte s rodičmi po tom, čo sa vrátili zo zahraničia alebo boli v kontakte s osobou s cestovateľskou anamnézou.

Aj v takomto prípade môžu rodičia ponechať počas ich karantény maloleté dieťa u osoby, ktorej ho predtým dočasne zverili. Týmto rozhodnutím rodičia maloletých detí vykonávajú svoje zákonné rodičovské práva a povinnosti, o ktoré neprichádzajú, pretože tých ich môže pozbaviť výlučne súd.

Samozrejme, aj u rodičov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, môže nastať situácia, kedy ani jeden z nich nebude vedieť zabezpečiť osobnú starostlivosť o spoločné dieťa v dôsledku ochorenia na vírus. Ak s nimi ich dieťa nebolo v kontakte, mali by postupovať, ako je uvedené vyššie.

Postup v prípade striedavej alebo osobnej starostlivosti

Dieťa rodiča, ktoré je v jeho osobnej alebo striedavej osobnej starostlivosti, zostáva s týmto rodičom v karanténe, ak ten zistil, že má dodržať 14-dňovú karanténu, a to aj vzhľadom na všeobecné odporúčania príslušných orgánov.

Rodič, s ktorým maloleté dieťa zostáva v karanténe, by mal zabezpečiť inú vhodnú formu kontaktu dieťaťa s druhým rodičom, napr. formou telefonátov alebo videohovorov.

Alternatívne sa môžu rodičia dohodnúť na následnej náhrade času, ktorý nemohlo dieťa v zmysle rodičovskej dohody či rozsudku stráviť u druhého rodiča.

zdroj: freepik

Pozor na omyly

Rodičia sa často mylne domnievajú, že v prípade, ak jeden z nich nedokáže z rôznych príčin zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa po dlhší čas, môže tento rodič odovzdať dieťa starým rodičom, či iným príbuzným.

V zmysle zákona o rodine však majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia, pričom medzi ne patrí aj osobná starostlivosť o maloleté dieťa.

Preto pokiaľ jeden z rodičov nevie zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa pri akejkoľvek forme starostlivosti (či už striedavej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti jedného z rodičov), osobnú starostlivosť má zabezpečiť práve druhý z nich.

Poslednou posudzovanou a vzhľadom na mimoriadne okolnosti aj najčastejšou situáciou je prípad, kedy tak rodičia, ako aj maloleté dieťa dodržiavajú pravidlá preventívnej, resp. dobrovoľnej karantény.

Tu je namieste otázka, či realizovať v takýchto prípadoch styk rodiča s maloletým dieťaťom, prípadne striedavú osobnú starostlivosť.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Ako postupovať v prípade ochorenia dieťaťa s návštevou u pediatra? Prečítajte si v našom článku!

Rodičovská dohoda a najlepší záujem dieťaťa

Napriek mimoriadnej situácii, pokiaľ maloleté dieťa nemá vážny zdravotný stav, resp. lekár maloletého dieťaťa nevylúči jeho premiestňovanie (napr. v dôsledku dlhodobého riešenia imunitných problémov maloletého dieťaťa a pod.), pri dodržiavaní všetkých opatrení nie je dôvod na vylúčenie osobného kontaktu s druhým rodičom, resp. premiestnenie dieťaťa do domácnosti druhého rodiča.

Ak sa styku s dieťaťom alebo realizácie striedavej osobnej starostlivosti dožaduje rodič, ktorý sa vrátil z najviac postihnutých oblastí alebo bol preukázateľne v osobnom kontakte s osobou, ktorá bola v takýchto oblastiach alebo má potvrdený COVID-19, ide o okolnosť, ktorú by mal odovzdávajúci rodič zvážiť.

Ak sa rodič rozhodne dieťa s prihliadnutím na jeho najlepší záujem nasledovných 14 dní neodovzdať, mal by opätovne zabezpečiť iný vhodný kontakt s rodičom, prípadne zvážiť navrhnutie následnej náhrady času, ktorý mal druhý rodič s dieťaťom stráviť.

Na záver treba pripomenúť, že rodičovská dohoda o otázkach súvisiacich so starostlivosťou o maloleté deti má vždy prednosť pred akýmkoľvek súdnym rozhodnutím. Zákon ponecháva rodičom slobodu, ktorá je ohraničená najlepším záujmom maloletého dieťaťa.

právnička Denisa Dubinová

Autorka: Mgr. Denisa Dubinová

Mgr. Denisa Dubinová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa v pozícií advokátskeho koncipienta venuje najmä súkromnoprávnej agende s dôrazom na oblasť rodinného práva. Aktuálne pôsobí v Advokátskej kancelárií JUDr. Zoltán Sťahula s.r.o.

Mgr. Denisa Dubinová

Mgr. Denisa Dubinová

Mgr. Denisa Dubinová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa v pozícií advokátskeho koncipienta venuje najmä súkromnoprávnej agende s dôrazom na oblasť rodinného práva. Aktuálne pôsobí v Advokátskej kancelárií JUDr. Zoltán Sťahula s.r.o.

Mgr. Denisa Dubinová

Mgr. Denisa Dubinová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia sa v pozícií advokátskeho koncipienta venuje najmä súkromnoprávnej agende s dôrazom na oblasť rodinného práva. Aktuálne pôsobí v Advokátskej kancelárií JUDr. Zoltán Sťahula s.r.o.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.