Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Choré dieťa: Potrebujete navštíviť pediatra a neviete, ako postupovať v čase koronavírusu?

Pediater v čase koronavírusu_doktorka vzšetruje v rúške dieťa

Ako je to počas pandémie COVID-19 s návštevou pediatra kvôli chorobe či očkovaniu dieťaťa? Čo sa zmenilo a ako sa správať? Opýtali sme sa riaditeľky Komunikačného odboru a hovorkyne Ministerstva zdravotníctva SR Zuzany Eliášovej.

Pediater v čase koronavírusu_doktorka vzšetruje v rúške dieťa

Existujú nejaké všeobecné odporúčania pre pediatrov, ako majú v čase pandémie postupovať?

Všeobecní lekári pre deti a dorast sú v kontakte a sú inštruovaní hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre deti a dorast. Ministerstvo finalizuje vydanie základných pokynov pre všeobecných lekárov pre deti a dorast z dôvodu pandémie COVID-19 a núdzového stavu pre Slovenskú republiku.

Ako je to s očkovaním pre bábätká či pravidelnými poradňami pre novorodencov?

Preventívna starostlivosť vykonávaná v rámci pravidelných poradní, vrátane očkovania, je dočasne prerušená, a to so súhlasom hlavného hygienika.

Čo odporúčate rodičom s chorým dieťaťom? Návštevu pediatra? Alebo radšej pokus o samoliečbu?

Pediatri poskytujú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v štandardných ordinačných hodinách schválených VÚC pre všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast. V čase určenom pre preventívnu starostlivosť poskytujú telefonické konzultácie.

Všetkých pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, pediater telefonicky „vyšetrí“ – odporúča sa využiť aj moderné komunikačné prostriedky ako sú telemedicína, fotky či videá.

Vstup ľuďom do priestorov ambulancie – ideálne do čakární – umožní lekár len po zodpovedaní triediacich otázok. Pacientov, ktorí nemajú závažné príznaky ochorenia, pediater nepozýva do ambulancie, odporúča im symptomatickú liečbu a ak je to potrebné, predpisuje e-recepty.

Odporúča im telefonicky kontaktovať ambulanciu v prípade zhoršenia zdravotného stavu, alebo im aktívne telefonuje a kontrolujte zdravotný stav.

Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie, nevyšetruje.

Poskytuje konzultácie pre rodičov dojčiat a podobne. V prípade závažného zdravotného stavu u pacientov s podozrením na COVID-19 im pediater odporučí volať č. 155 a sám zavolá na Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Čo robiť v prípade, ak ochorie pediater? Existuje miesto, kam sa rodičia môžu obrátiť a dajú im informácie o zastupovaní?

Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípade zastupovania ustanovuje zákon. Podľa neho je lekár povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie. Zároveň to musí oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému (uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti).

Ako sú v týchto časoch vybavené čakárne a ordinácie pediatrov podľa vašich informácií? Majú napríklad čističky vzduchu, germicídne žiariče, bezkontaktnú dezinfekciu rúk, klimatizáciu s antivírusovým programom? Sú nejaké odporúčania pre pediatrov, ako chrániť lepšie seba aj pacientov?

Vybavenie čakární a ordinácií stanovuje výnos Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na personálne a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

V súčasnej situácii dieťa a sprevádzajúca osoba môžu vstúpiť do priestorov ambulancie len s nasadenou bariérovou ochranou tváre – rúškom, v krajnom prípade šatkou. Pri vstupe do ambulancie ich sestra vyzve a dohliadne na dôkladné umytie rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

Zdravotnícki pracovníci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti používajú ochranné prostriedky bariérovej ochrany. Po vyšetrení sa vykoná dôkladná dezinfekcia povrchov podľa epidemiologických usmernení.

Marina Gorghetto

Autorka: Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

Marína Gorghetto

Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

Marína Gorghetto

Dlhoročná novinárka so skúsenosťami z obľúbených týždenníkov, mesačníkov, webov či televízie Markíza. Žila a pracovala v Španielsku a tri roky strávila v Indonézii, kde prednášala na jednej z najväčších jávskych univerzít žurnalistiku. Milovníčka cappuccina a špagiet sa v súčasnosti naplno venuje dcérke, písaniu pre portál Promama, ako aj materskému centru Obláčik, ktorého je štatutárkou.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.