Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Pôrodný traumatizmus – ako sa môže poraniť bábätko pri pôrode?

pohľad na spiace bábätko

Tehotenstvo so sebou prináša veľa radosti i strachu. Každá nastávajúca mamička je v radostnom očakávaní svojho bábätka, súčasne však prežíva takmer nepretržité obavy, či bude jej dieťatko v poriadku.

pohľad na spiace bábätko

Počas tehotenstva robí žena všetko preto, aby sa jej bábätko vyvíjalo čo najlepšie. S približujúcim sa termínom pôrodu si však začína uvedomovať, že nie všetko je v jej rukách. Do pôrodnice prichádza budúca mamička s premysleným pôrodným plánom, zazmluvneným gynekológom a jasnou predstavou, ako by mal jej pôrod prebiehať. Čo sa však stane, keď zrazu veci nejdú podľa plánu?

Niektorým bábätkám sa skrátka nechce na svet a skúsia to svojim rodičom a personálu pôrodnice troška skomplikovať. Bábätko môže byť veľmi veľké, pôrod môže byť prirýchly alebo, naopak, nepostupujúci, stav bábätka sa môže náhle začať zhoršovať.

Vtedy je ďalší priebeh v rukách gynekológa. Robí všetko preto, aby sa bábätko narodilo čím skôr, s cieľom predísť trvalému poškodeniu z nedostatku kyslíka. Niekedy je nutná akútna sekcia (pôrod cisárskym rezom), inokedy stav vyžaduje použitie vákuumextraktora, prípadne medikamentózne ovplyvnenie pôrodu.

Pri takýchto sťažených pôrodoch môže dôjsť k poraneniu novorodenca pôsobením nezvyčajných tlakových alebo ťahových síl počas pôrodu, vždy však treba mať na pamäti, že všetky uvedené metódy sa využívajú s cieľom predchádzať závažnejšiemu poškodeniu bábätka.

Našťastie, so zlepšovaním pôrodníckych techník, častejších pôrodoch sekciou pri potencionálne ťažkých pôrodoch, zníženým využitím pôrodníckych klieští a možnosti monitoringu srdca a stavu bábätka počas pôrodu sa počet pôrodných poranení novorodenca v posledných rokoch významne znižuje.

Všeobecnými rizikovými faktormi pre vznik pôrodných poranení u dieťaťa sú:

Medzi najčastejšie typy pôrodných poranení patria poranenia hlavičky (najčastejšie caput succedaneum a kefalhematóm), poranenia nervov a zlomeniny kostí (najčastejšie kľúčna kosť).

zdroj: freepik

Poranenia hlavičky pri pôrode

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Prečítajte si aj článok Čo sa stane, keď dieťa spadne na hlavu?

Poranenia miechy pri pôrode

Poranenie miechy pri pôrode patrí medzi závažné poranenie, ktoré môže viesť až k zlyhaniu životných funkcií dieťaťa. Najťažšie následky majú poranenia predĺženej miechy a hornej krčnej miechy. Tieto poranenia sú väčšinou dôsledkom prílišného natiahnutia miechy pri pôrode, napr. v dôsledku neprimeraného záklonu hlavičky. Vyskytovali sa najmä pri pôrodoch koncom panvovým.

Poranenie krku – torticollis

Pri pôrode môže dôjsť i k natrhnutiu alebo zakrvácaniu do svalov kývača krku, čo má za následok vynútenú polohu krku a hlavičky do strany – tzv. torticollis. Nález môže byť viac alebo menej závažný, pričom pri ťažšom postihnutí je úplne obmedzené otočenie hlavy do opačnej strany od vynútenej polohy. Takýto stav bez liečby môže viesť k závažným deformitám hlavy a krku. Postačujúcou liečbou je väčšinou cielená rehabilitácia, rodičia po zaučení cvičia s dieťatkom aj doma.

zdroj: feepik

Poranenia nervov pri pôrode

Poranenie vzniká v dôsledku zvýšeného ťahu alebo tlaku na priebeh nervu počas pôrodu. Medzi najčastejšie postihnuté nervy patria: plexus brachialis (ramenný pletenec), nervus facialis (lícny nerv) a nervus phrenicus (bráničný nerv).

Poranenia ramenného pletenca – plexus brachialis – so zdokonalením pôrodníckych techník v posledných rokoch sa výskyt tohto poranenia značne znížil. Poranenie ramenného pletenca môže mať rôzne stupne závažnosti – od najmenej závažnej neuropraxie (prechodná porucha funkcie nervu po jeho pomliaždení, zakrvácaní a pod.) až po kompletnú neurotmézu (úplne prerušenie nervu). Rizikovými faktormi pre poranenie brachiálneho plexu sú predĺžený a sťažený pôrod, pôrod koncom panvovým, ťažkosti s pôrodom ramienok, pôrod novorodenca, ktorý je veľký, hypotonický alebo má nedostatok kyslíka a pôrod ukončovaný kliešťami alebo vákuumextraktorom. Poranenie plexus brachialis môže mať 3 typy, podľa toho, ktoré nervy v pletenci sú poškodené:

U väčšiny novorodencov s poranením ramenného pletenca dôjde k úplnej alebo aspoň čiastočnej úprave stavu aj bez operačného riešenia, pričom najlepšie šance na úplné vyliečenie majú pacienti s Erbovou obrnou.

Liečba poranení ramenného pletenca spočíva v imobilizácii končatiny pritiahnutej k hrudníku, aby sa obmedzil pohyb v ramene po dobu 2 – 4 týždňov a následnej cielenej pasívnej rehabilitácii. Ak nepozorujeme žiadnu úpravu stavu ani po 3 – 6 mesiacoch, prichádza na rad neurochirurgické riešenie.

Poranenie lícneho nervu – nervus facialis – je väčšinou spôsobené priamym tlakom na priebeh nervu a býva preto jednostranné. Prejavuje sa ochrnutím svalov inervovaných lícnym nervom na polovici tváre (častejšie vľavo) – dieťa nevie zvraštiť príslušnú polovicu čela, nevie zavrieť oko a ochrnutý kútik úst, čo sa prejavuje typickou asymetriou úst pri plači. Liečba je konzervatívna, keďže do 1. mesiaca sa stav spontánne upraví u väčšiny detí.

Poranenie bráničného nervu – nervus phrenicus – je spôsobené poranením koreňa 4. a 5. krčného nervu a často býva spojené s poranením ramenného pletenca. Dochádzalo k nemu najmä pri pôrodoch koncom panvovým. Bráničný nerv inervuje bránicu a umožňuje jej stiahnutie pri dýchacích pohyboch. Jeho poškodenie sa preto prejavuje najmä dýchacími ťažkosťami s cyanózou (premodrávaním) a opakovanými ochoreniami pľúc. Diagnózu potvrdí röntgen alebo ultrasonografické vyšetrenie bránice, kde vidíme jej ochrnutie (väčšinou iba jednostranné – t.j. polovice bránice). U väčšiny pacientov je postačujúca liečba kyslíkom a antibiotikami, spojená s cielenou fyzioterapiou.

Zlomeniny kostí pri pôrode

Poranenie vnútrobrušných orgánov pri pôrode

K poraneniu orgánov v dutine brušnej dochádza našťastie veľmi zriedkavo. Rizikovým faktorom je akékoľvek ochorenie vnútrobrušných orgánov spôsobujúce zväčšenie orgánu (napr. cysta, nádor a iné), poruchy zrážanlivosti krvi alebo pôrod koncom panvovým. Najčastejšie býva poranená pečeň, slezina, obličky alebo nadobličky. Klinicky sa poranenie prejaví zakrvácaním do orgánu, pod puzdro orgánu alebo prevalením krvácania do dutiny brušnej, v prípade poranenia obličky môžeme pozorovať prímes krvi v moči. Pokiaľ je krvácanie závažné, je nevyhnutná akútna chirurgická liečba s ošetrením poraneného orgánu a zastavením krvácania.

Zdroje:

1. Newborn Surgery. Prem Puri. Arnold, 2003. 955 s. ISBN 034076144X.

2. Detská chirurgia. Horn F. et al. Slovak Academic Press, 2014, 568 s. ISBN 978-80-89607-24-2

Mudr. Dana Kuniakova

Autorka: MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

MUDr. Dana Kuniaková

Maminka malého valibuka Jurka a detská chirurgička pracujúca v NÚDCH a LFUK v Bratislave. Vyštudovala Lekársku fakultu UK v odbore Chirurgia. Počas štúdia absolvovala pobyty v nemocniciach vo Francúzsku a Ugande. Je spoluautorkou piatich odborných publikácií.

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.