Poistenie schopnosti splácať úver - 365.bank

Poistenie schopnosti splácať úver pre úvery od 365.banky.

Zahoďte obavy zo splácania úveru aj pri nečakaných životných udalostiach

Poistenie schopnosti splácať úver 365.bank chráni vás a vašu rodinu pred finančnými problémami pri strate zamestnania, dočasnej neschopnosti pracovať, dlhodobom ošetrovaní člena rodiny, invalidite alebo úmrtí.

Jednoduché a dostupné poistenie s plnením vo forme mesačných splátok alebo preplatenia zostatkovej sumy úveru.*

V čom vám poistenie poskytuje istotu?

*Presný rozsah krytia, možností poistenia a spôsob plnenia v závislosti od poistnej udalosti nájdete v dokumente: Všeobecné poistné podmienky pre Poistenie schopnosti splácať úver 365.bank (VPP PSSU 09092023)

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/rychlost-80
Poistenie získate jednoducho. Otázky o vašom zdravotnom stave sú jasné a prehľadné.
Atoms/icons/80/grey-red/spolahlivost-80
Poistiť sa môžete aj na starobnom dôchodku do dovŕšenia veku 70 rokov.
Atoms/icons/80/grey-red/poist_liec_nakladov-80

Poistiť sa môžete aj so zdravotnými problémami (okrem prípadov, ktoré vylučujú všeobecné poistné podmienky).

Vyberte si z balíčkov poistenia

Základ
Poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity od 70 % a pracovnej neschopnosti trvajúcej aspoň 30 dní.
Štandard
Oproti základnému krytiu, kryje aj ošetrenie člena rodiny trvajúce aspoň 30 dní, stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť trvajúcu aspoň 30 dní.
Prémium
Okrem krytia v balíku Štandard, Prémium poskytuje extra plnenie pre poisteného klienta pri pracovnej neschopnosti a nezamestnanosti trvajúcej aspoň 120 dní a v prípade invalidity.
Senior
Poistenie kryje riziko smrti následkom úrazu v prvom roku poistenia a riziko smrti z akýchkoľvek príčin v ďalších rokoch poistenia.
Štart
Poistenie kryje riziko smrti následkom úrazu.

Máte záujem o toto poistenie?
Navštívte nášho partnera: