Doplnkové poistenie - Pandemic ku krátkodobému cestovnému poisteniu

Uhradíme vám liečbu pandemického či epidemického ochorenia (napr. COVID-19) aj v rizikových krajinách. V prípade, že si zároveň na zmluve dojednáte doplnkové poistenie storna objednanej služby, uhradíme vám aj náklady na úhradu storno poplatkov v prípade nariadenej karantény pred odchodom na cestu, alebo ak vám nebude umožnené nastúpiť do dopravného prostriedku.

Situácia:

Počas pobytu v zahraničí vám bolo diagnostikované ochorenie, klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia (napr. COVID-19). V dôsledku ochorenia ste boli hospitalizovaný v nemocnici. Kvôli ochoreniu ste nečakane nútený predĺžiť si pobyt v zahraničí. Musíte si zabezpečiť ubytovanie, kde absolvujete nariadenú karanténu a následne náhradnú prepravu naspäť do vlasti.

Doplnkové poistenie Pandémia (Pandemic) rozširuje

Aby sa doplnkové poistenie Pandémia (Pandemic) vzťahovalo aj na storno objednanej služby v súvislosti s pandemickým ochorením poisteného, musí mať poistený na zmluve dojednané poistenie storna objednanej služby.

S čím vám pomôžeme

Uhradíme vám nižšie uvedené náklady, ak sú spojené s ochorením, klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia (napr. COVID-19).

Atoms/icons/80/grey-red/ambulantna_starostlivost-80
0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
 
rokov
na trhu