Doplnkové poistenie - mimoriadnej situácie (Pandemic Extra) ku krátkodobému poisteniu

Uhradíme vám liečbu pandemického a epidemického ochorenia aj v rizikových krajinách a naviac vám poskytneme extra ochranu v prípade ďalších mimoriadnych udalostí.

Nárok na poistné plnenie vám vznikne, len ak vycestujete zo Slovenska alebo krajiny trvalého pobytu a škodovú udalosť nahlásite našej asistenčnej spoločnosti Eurocross Assistance.

Situácia:

Počas pobytu v zahraničí vám diagnostikovali ochorenie, klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia (napr. COVID-19). V dôsledku ochorenia ste boli hospitalizovaná/-ný v nemocnici. Kvôli ochoreniu ste nečakane nútená/-ný predĺžiť si pobyt v zahraničí. Musíte si zabezpečiť ubytovanie, kde absolvujete nariadenú karanténu a následne náhradnú prepravu naspäť do vlasti.

Prípadne vás zaskočia nepredvídané mimoriadne situácie (prekážky v hromadnej alebo individuálnej doprave, zmeškáte odchod vášho dopravného prostriedku, pobyt vám prekazí živelná udalosť v mieste pobytu, teroristický čin, alebo je v danej destinácii zvýšené bezpečnostné riziko). Vy sa v dôsledku takejto mimoriadnej udalosti nemôžete vrátiť zo zahraničia v pôvodne predpokladanom termíne, musíte si zabezpečiť ubytovanie a náhradnú prepravu späť do vlasti, alebo sa musíte vrátiť zo zahraničia skôr. Alebo zmeškáte odchod hromadného dopravného prostriedku a potrebujete náhradnú prepravu do miesta pobytu v zahraničí alebo na návrat do vlasti.

Krytie mimoriadnej situácie (Pandemic Extra) rozširuje:

S čím vám ešte pomôžeme:

Uhradíme vám doplnkové cestovné náklady z dôvodu mimoriadnej udalosti:

Kompenzujeme náklady, ktoré vám vznikli z dôvodu mimoriadnej udalosti: 

Aké podmienky treba splniť aby ste mali nárok na poistné plnenie?

Atoms/icons/80/grey-red/ambulantna_starostlivost-80