Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Neonatologička: Predčasniatka potrebujú, aby boli matky súčasťou odborného tímu, ktorý sa o ne stará

predčasne narodený novorodenec

Keď šťastie vystriedajú obavy – tak by sa dala nazvať situácia, keď sa radosť z túžobného očakávania budúceho potomka zmení na strach o jeho prežitie a ďalší osud.

predčasne narodený novorodenec
V článku si prečítate:

Na Slovensku sa každoročne z celkového počtu 55 000 až 60 000 narodených detí približne 7 až 8 % narodí predčasne. Súvisí to najmä s pokrokmi v medicíne, ktoré umožňujú otehotnieť ženám s rôznymi chronickými ochoreniami, ktoré by toho v minulosti neboli schopné.

Ďalším novodobým trendom je vyšší vek, v ktorom sa ženy rozhodujú pre materstvo. Páry, ktoré sa neúspešne pokúšajú o dieťa, majú k dispozícii centrá asistovanej reprodukcie a rodí sa viac detí z umelého oplodnenia (in vitro fertilizácie – IVF), čo so sebou prináša aj riziko komplikácií, viacplodovej gravidity a predčasného pôrodu.

Predmetom neustálych diskusií je aj hranica prežívania (viability) extrémne nedonosených novorodencov, ktorá sa posúva do nižších vekových kategórií – týždňov tehotenstva. Na Slovensku je touto hranicou ukončený 24. týždeň tehotnosti. Sú však krajiny, kde je to 23. týždeň tehotenstva, čím sa otvára citlivá diskusia o tom, kedy ide o pôrod živého dieťaťa a potrat plodu.

Kategórie predčasne narodených novorodencov

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je za predčasný pôrod považovaný každý pôrod pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. Predčasne narodené deti ďalej klasifikujeme podľa gestačných týždňov na:

A podľa pôrodnej hmotnosti:

Táto klasifikácia je dôležitá z hľadiska potreby diferencovanej starostlivosti o predčasne narodených novorodencov, t.j. starostlivosti šitej na mieru.

Znamená to, že čím je novorodenec narodený v nižšom týždni tehotenstva, tým má vyššie riziko komplikácií aj dlhodobých následkov, a tým špecializovanejšiu starostlivosť potrebuje.

Najzraniteľnejšou skupinou sú extrémne nezrelí novorodenci, narodení pred 28. týždňom tehotenstva. Tvoria cca 5 % zo všetkých predčasne narodených detí. Vyžadujú vysokošpecializovanú a finančne náročnú zdravotnú starostlivosť v špecializovaných, tzv. perinatologických centrách. Takýchto centier je na Slovensku 6 (v Bratislave, Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Martine, Prešove a v Košiciach).

Z hľadiska starostlivosti o týchto novorodencov je prioritné nielen ich prežívanie, ale aj kvalita života a minimalizovanie rizika trvalých následkov. Keďže sú veľmi drobní, krehkí a zraniteľní, je žiaduce, aby boli transportovaní do perinatologických centier ešte v maminom bruchu (in utero).

Pre ich ďalší osud je totižto dôležitá starostlivosť na vysokošpecializovanom neonatologickom pracovisku s potrebným prístrojovým vybavením a erudovaným zdravotníckym personálom. Rovnako dôležitá je aj príprava pred samotným pôrodom (podávanie liekov – kortikoidov na urýchlenie dozrievania pľúc), šetrné vedenie pôrodu a stabilizácia bezprostredne po pôrode, v období nazývanom „zlatá hodinka“.

Našťastie, najväčšiu skupinu predčasne narodených novorodencov (takmer dve tretiny) tvoria novorodenci narodení medzi 34. až 36. týždňom tehotnosti. Tí si síce vyžadujú zvýšenú pozornosť a sledovanie, majú ale minimum zdravotných komplikácií a väčšinou vo vývoji nezaostávajú za svojimi rovesníkmi narodenými v termíne.

Prečo sa niektoré deti narodia predčasne?

Faktory, ktoré spôsobujú predčasný pôrod sú rôznorodé, môžu súvisieť s chorobnými stavmi matky, plodu, aj vonkajšími faktormi. V mnohých prípadoch sa však pravú príčinu nepodarí odhaliť.

Za rizikové faktory predčasného pôrodu sa považujú:

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Aké zdravotné komplikácie trápia predčasne narodené deti?

Predčasniatka nie sú úplne pripravené na život mimo maternice. Majú síce vyvinuté všetky orgány, ale tie nie sú dostatočne zrelé, aby mohli plnohodnotne fungovať.

Obdobie pobytu predčasniatka v nemocnici nie je jednoduché ani pre jeho rodičov. Zažívajú strach, obavy o svoje dieťa, každý deň sú zasypaní množstvom nových informácií o zdravotnom stave, pozitívnych aj menej pozitívnych. Ale jediné, čo im ostáva, je nádej.

Pre rodičov a rovnako aj pre ich dieťa je nesmierne dôležitý vzájomný kontakt. Väčšina centier tento vzájomný kontakt podporuje a rodičia, hlavne matky, sú neoddeliteľnou súčasťou tímu, ktorý sa o bábätko stará. Kontakt koža na kožu, tzv. klokankovanie, dáva dieťaťu pocit istoty, stimuluje jeho dýchanie a podporuje jeho vývin.

Extrémne nedonosení novorodenci sa domov z nemocnice dostávajú po dlhých týždňoch až mesiacoch, dĺžka hospitalizácie sa u nich pohybuje okolo 8 až 12 týždňov. Vo väčšine prípadov sú prepúšťaní do domáceho prostredia niekedy okolo termínu plánovaného pôrodu. Podmienkou je, aby boli rodičia oboznámení so zdravotným stavom a plne zaučení do starostlivosti o svoje dieťa.

Prognóza a sledovanie nedonosených novorodencov

Prognóza nedonosených novorodencov závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa narodili a pridružených popôrodných komplikácií. Aj keď sa v ostatných rokoch starostlivosť o predčasne narodených novorodencov a ich prognóza dramaticky zlepšila, novorodenci pod 28. týždeň tehotenstva zostávajú vysokorizikovými z hľadiska ich psychomotorického vývoja.

Po prepustení do domácej starostlivosti sú nedonosení novorodenci pod dohľadom mnohým odborníkov – pneumológov, neurológov, oftalmológov a iných špecialistov. Okrem toho je ich rast a vývoj sledovaný v rizikových neonatologických ambulanciách.

Starostlivosť o takéto bábätko býva pre rodičov náročnejšia, ale ich láska, neha, pozornosť a opatera sú to najdôležitejšie, čo ich dieťa potrebuje, aby mohlo vo svojom vývoji napredovať a dobehnúť svojich rovesníkov.

MUDr. Miroslava Palonder Sopková

Autorka: MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

MUDr. Miroslava Palonder

Som pediatrička-neonatologička a matka 16-ročných dvojičiek. Jedenásť rokov som pracovala na novorodeneckej klinike v Detskej nemocnici v Košiciach. Od roku 2011 pracujem ako neonatologička v jednej z bratislavských pôrodníc. Absolvovala som odborné stáže v Grazi, v Prahe a Salzburské semináre pre lekárov v odbore Maternal and Infant Health. Svoju vysnívanú prácu beriem zaroveň ako poslanie a pristupujem k nej s veľkým rešpektom. Je nádherné vítať nových človiečikov a pomáhať im pri ich prvých životných krokoch. Vo voľnom čase rada relaxujem v prírode, milujem svoju rodinu, knihy a hudbu.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.