Krátkodobé Úrazové poistenie

Online úrazové poistenie pre prípad smrti, trvalých následkov a s denným odškodným už od 1,20 EUR denne

Union, meníme životy k lepšiemu

Pomôže vám zmierniť finančné dôsledky, ktoré by mohli ešte viac zhoršiť životnú situáciu vám alebo vašim blízkym

Toto poistenie kryje najdôležitejšie riziká v prípade úrazu, ktorý hrozí nielen počas vykonávania turistických a športových aktivít, ale aj počas manuálnej pracovnej činnosti.

Výhody poistenia

Atoms/icons/80/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-80

Chráni vás na každom
kroku, 24 hodín denne
kdekoľvek vo svete

Atoms/icons/80/grey-red/max_doba_nepretrz_cestov-80

Variabilná dĺžka poistenia od 1 do 30 dní, maximálne 5 osôb na jednej zmluve

Atoms/icons/80/grey-red/rekreac_tur-80

Riziková skupina Turista
je vhodná pre turistov,
osoby vykonávajúce nemanuálnu pracovnú
činnosť a rekreačných športovcov

Atoms/icons/80/grey-red/prilba-80

Riziková skupina Šport sa
vzťahuje aj na úrazy, ktoré
vzniknú pri manuálnej
pracovnej činnosti a
rizikových športoch

Atoms/icons/80/grey-red/0,5%-80

Pri trvalých následkoch
začína poistné plnenie už
od 0,5% telesného
poškodenia

Výhody poistenia

Atoms/icons/24/grey-red/diagnoza_cakacia_doba-24

Vyberte si z ponuky balíkov

Trvalé následky úrazu

Smrť v dôsledku úrazu

Denné odškodné za hospitalizáciu

Územná platnosť

Poistné pre 1 osobu

Turistika

5.000 EUR

5.000 EUR

3 EUR

Svet + Slovensko

1,20 EUR / 1 deň

Šport
5.000 EUR

5.000 EUR

3 EUR

Svet + Slovensko

 2,80 EUR / 1 deň
Turistika

5.000 EUR

Trvalé následky úrazu

5.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

3 EUR

Denné odškodné za hospitalizáciu

Svet + Slovensko

Územná platnosť

1,20 EUR / 1 deň

Poistné pre 1 osobu

Šport
5.000 EUR

Trvalé následky úrazu

5.000 EUR

Smrť v dôsledku úrazu

3 EUR

Denné odškodné za hospitalizáciu

Svet + Slovensko

Územná platnosť

 2,80 EUR / 1 deň

Poistné pre 1 osobu

Atoms/icons/80/grey-red/info-80

Náš tip

Krátkodobé úrazové poistenie môže okrem fyzickej osoby dojednať aj podnikateľ (právnická osoba).

Dôležité
dokumenty

Všeobecné poistené podmienky

Formuláre o dôležitých zmluvných podmienkach

Informácie pred uzatvorením zmluvy na diaľku

Informačný dokument o poistnom produkte

0 %
ľudí odporúča
nákup online
0 %
ľudí odporúča
našu likvidáciu
220
tisíc spokojných
klientov
30
rokov
na trhu