Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama*. Tešíme sa z nových klientov.

Spolu tvoríme veľký poisťovací dom

Od 1. decembra 2022 sa stala časť Groupama* portfólia súčasťou Union Poisťovne. Preberáme všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver. Ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko. 

Tešíme sa z približne 100 tisíc nových klientok a klientov, ktorí rozšírili náš poistný kmeň.

V roku 2021 sme kúpili Poštovú poisťovňu a našou ambíciou je aj naďalej rásť. Stáva sa z nás ešte silnejšia a väčšia poisťovňa, pre ktorú je však stále najdôležitejšia spokojnosť našich zákazníkov.

Čo sa stane s Groupama* a jej klientelou?

Všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a postenia schopnosti splácať úver klientov Groupama* zostávajú platné za pôvodných podmienok. Pre klientov sa mení iba poisťovateľ. Už nie sú klientmi Groupama* ale Union poisťovne.

Rovnako zostanú zachované pobočky v Bratislave, Banskej Bystrici, v Košiciach aj telefonické zákaznícke centrum.

V prípade nevyriešenej poistnej udalosti sa môžete spoľahnúť, že ju vyriešime a uzatvoríme, a to v súlade s vašou platnou poistnou zmluvou.

Vitajte
v Union poisťovni

Záleží nám na vašom názore a spätnej väzbe, ktorú pravidelne analyzujeme a výsledky implementujeme do procesov a služieb. Výsledkom našej snahy je aj prvenstvo v hodnotení spokojnosti zákazníkov KPMG, ktoré sme dosiahli dva roky po sebe.

Sme poisťovňa s tridsaťročnými skúsenosťami. Ponúkame vám istotu silnej nadnárodnej skupiny Achmea B. V., ktorá v Holandsku pôsobí už vyše 220 rokov. 

Najčastejšie otázky

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* od 1. decembra 2022. Ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko.

Union poisťovňa ukončila predaj produktov, ktoré prevzala od Groupama*. To znamená, že tieto produkty sa už nedajú kúpiť. 

Klientom, ktorí ich už zakúpené majú, ostávajú ich zmluvy naďalej platné. 

Ak máte záujem o kúpu nového poistenia, vybrať si môžete z produktov Union poisťovne. 

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia, poistenia schopnosti splácať úver a Verejný prísľub na poskytnutie plnenia (v prípade úrazu s trvalými následkami minimálne 76 % alebo smrti vodiča poisteného vozidla) Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

Môžete sa spoľahnúť, že vašu škodovú udalosť vyriešime v súlade s vašou platnou poistnou zmluvou. Na stránke hlásenie škodovej udalosti nájdete podrobný postup, čo robiť bezprostredne po vzniku škody, aj ako nám môžete nahlásiť škodovú udalosť.

Nezabudnite, že Online nahlásenie škodovej udalosti je najrýchlejším spôsobom oznámenia škody.

Pre nahlásenie škodovej udalosti z poistenia schopnosti splácať úver použite tlačivo Oznámenie škodovej udalosti- Poistenie schopnosti splácať úver.  

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

Môžete sa spoľahnúť, že vašu nevyriešenú škodovú udalosť vyriešime a uzatvoríme v súlade s vašou platnou poistnou zmluvou.

Ak chcete zistiť stav vašej udalosti, kontaktujte nás:

Union poisťovňa preberá všetky Groupama* poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

Môžete sa spoľahnúť, že sa postaráme o všetky prípadné poistné plnenia.

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

K jednotlivým balíkom vám zabezpečíme aj bezplatnú asistenčnú službu, ktorá vám poskytne pomoc 24 hodín denne.

  • Pre poistenie Bezpečný domov a Poistenie bytových domov: Nonstop asistenčná služba Europ Asistance: +421 2 208 54 505.
  • Pre poistenie motorových vozidiel: Nonstop asistenčná služba Europ Asistance: +421 2 208 54 504.
  • Pre Cestovné poistenie: Nonstop asistenčná služba EuroCross Assistance: +420 2 96 33 96 33 .

Ako postupovať a viac informácií o rozsahu asistenčných služieb pre jednotlivé poistné produkty nájdete na stránke Asistenčné služby Groupama*.

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko). Ak v nich chcete urobiť zmenu:

Ak potrebujete zelenú kartu:

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko). Ak chcete zmluvu zrušiť:

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

Pred termínom platby poistného vám posielame avízo s pokynmi k platbe. Riaďte sa informáciami, ktoré v nich nájdete.

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko).

Pred termínom platby poistného vám posielame avízo s pokynmi k platbe. Riaďte sa informáciami, ktoré v nich nájdete.

Union poisťovňa preberá všetky poistné zmluvy neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver Groupama* (ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko). 

Ak vám odišla platba na pôvodný účet Groupama*, nemusíte sa obávať, vašu platbu dokážeme dohľadať. Urobíme tak automaticky, nemusíte nám volať či písať. Ďalšiu platbu si už nastavte podľa pokynov v avíze, ktoré vám posielame pred termínom platby poistného. 

Do Union poisťovne prechádza klientela s poistnými zmluvami neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver. Ostatné zmluvy životného poistenia budú prevedené na Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko.

Poisťovňu Groupama Biztosító Zrt., Maďarsko, môžete vo veci životného poistenia kontaktovať v slovenskom jazyku:

Vinkulačné tlačivá vám potvrdia na kontaktných miestach Groupama na adresách: Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica, Alžbetina 2, 040 01 Košice, Miletičova 21, 821 08 Bratislava; respektíve pre bližšie informácie sa obráťte na infolinku +421 2 208 54 2 08.

Nie, vinkulačné tlačivá potvrdené pečiatkou Groupama* od 1. decembra 2022 už neakceptujeme. Všetky tlačivá od tohto dátumu musia byť potvrdené pečiatkou Union poisťovne.
Sťažnosti podávajte cez náš kontaktný formulár. Viac informácií o tom, ako podať sťažnosť.

Štandardné základné informácie Union poisťovne ohľadom spracúvania osobných údajov pre dotknuté osoby nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Špeciálne informácie určené výlučne bývalým klientom Groupama* nájdete v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov pre bývalých klientov Groupama*.

Atoms/icons/80/grey-green/info-80
Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Kontakty

Pobočky

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica

Alžbetina 2, 040 01 Košice

Dôležité odkazy

Užitočné informácie

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.