Doplnkové poistenie mimoriadnej situácie k UniTravel celoročnému cestovnému poisteniu

Poistenie mimoriadnej situácie vám poskytne extra ochranu v prípade pandemického a epidemického ochorenia aj v rizikových krajinách a aj v prípade ďalších mimoriadnych udalostí. Poistenie mimoriadnej situácie si uzavriete jednoducho online už od 9,50 eur za rok.

Situácia:

Počas pobytu v zahraničí vám diagnostikovali ochorenie, klasifikované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia (napr. COVID-19). V dôsledku ochorenia ste boli hospitalizovaní v nemocnici. Kvôli ochoreniu ste nečakane nútení predĺžiť si pobyt v zahraničí. Musíte si zabezpečiť ubytovanie, kde absolvujete nariadenú karanténu a následne náhradnú prepravu naspäť do vlasti.

Prípadne vás zaskočia nepredvídané mimoriadne situácie (prekážky v hromadnej alebo individuálnej doprave, zmeškáte odchod vášho dopravného prostriedku, pobyt vám prekazí živelná udalosť v mieste pobytu, teroristický čin alebo je v danej destinácii ich zvýšené bezpečnostné riziko). Vy sa v dôsledku takejto mimoriadnej udalosti nemôžete vrátiť zo zahraničia v pôvodne predpokladanom termíne, musíte si zabezpečiť ubytovanie a náhradnú prepravu späť do vlasti, alebo sa musíte vrátiť zo zahraničia skôr. Alebo zmeškáte odchod hromadného dopravného prostriedku a potrebujete náhradnú prepravu do miesta pobytu v zahraničí či na návrat do vlasti.

S čím vám pomôžeme:

Uhradíme vám:

Uhradíme vám doplnkové cestovné náklady z dôvodu mimoriadnej udalosti:

Kompenzujeme náklady, ktoré vám vznikli z dôvodu mimoriadnej udalosti: 

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Pomoc vám vieme poskytnúť len v prípade, ak budete bezodkladne kontaktovať asistenčnú spoločnosť Eurocross Assistance.