Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Vymknutie dverí alebo pokazený domáci spotrebič? Volajte asistenčné služby!

asitenčné služby v domácnosti
Medzi výhody poistenia majetku, teda poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti, patria asistenčné služby, na ktoré máte nárok dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Pomôžu vám v mnohých nepríjemných situáciách a možno by vám ani nenapadlo, že na ich využitie máte nárok.
asitenčné služby v domácnosti
V článku si prečítate:

Ak máte uzatvorené poistenie majetkupoistenie nehnuteľnostipoistenie domácnosti, máte nárok aj na využitie asistenčných služieb. Podmienkou je  poistnú udalosť ihneď  nahlásiť asistenčnej službe.

V akých situáciách môžete využiť asistenčné služby?

Technická havária

Ak vo vašej domácnosti alebo nehnuteľnosti vznikne technická porucha či havária, prostredníctvom asistenčnej služby môžete získať pomoc v podobe zorganizovania a úhrady výjazdu a prác inštalatéra, plynára, kúrenára, elektrikára, sklenára a podobných profesií a činností (do limitu 200 eur). Zároveň vám asistenčná služba poskytne praktické rady a informácie, ako v prípade konkrétnej havárie postupovať.

Vymknutie sa

Už sa vám niekedy stalo, že ste sa vymkli, dvere zostali zabuchnuté a vy bez kľúča? Alebo ste zalomili kľúč v zámke, či úplne stratili? Nie je to veru príjemná situácia. Ale aj v tomto prípade môžete využiť asistenčnú službu. Tá zorganizuje a uhradí výjazd zámočníka a práce potrebné na otvorenie vchodových dverí (do limitu 200 eur).

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_majetku-80

Naše poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je jednoduché a zrozumiteľné

Vyskladajte si ho podľa svojich potrieb online za pár minút. Zľava 20 % na online Poistenie domácnosti plus zľava 5 % pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Servis domácich spotrebičov

Rozšírený záručný servis domácich spotrebičov vám v rámci asistenčných služieb zabezpečí úhradu nákladov na opravu poruchy alebo ceny domácich spotrebičov (ak sa nedajú opraviť). Vzťahuje sa na tieto domáce spotrebiče:

Asistenčnú službu môžete využiť v prípade, že prístroj je nefunkčný v dôsledku náhodnej poruchy a nevzťahuje sa naň už záruka poskytovaná výrobcom alebo predajcom. Domáci spotrebič zároveň nemôže byť starší ako štyri roky (od jeho kúpy) a bol zakúpený ako nový na Slovensku.

Deratizácia a dezinsekcia

Ak je potrebné vo vašej poistenej domácnosti alebo nehnuteľnosti vykonať akútnu deratizáciu či dezinsekciu (napr. pri premnožení hlodavcov alebo hmyzu – napríklad švábov, mravcov či ploštíc), môžete využiť asistenčnú službu, ktorá zorganizuje a uhradí výjazd a prácu deratizéra či dezinsektora (do výšky 200 eur).

Strážne služby

Ak je potrebné zabezpečiť stráženie vašej domácnosti alebo nehnuteľnosti, aby nedošlo k zväčšeniu škody či krádeži, asistenčná služba vám pomôže zabezpečiť stráženie miesta poistenia. Zorganizuje a uhradí náklady na strážnu službu do výšky 200 eur.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.