Kontakty


Kontakt na centrálu

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
821 08 Bratislava

Tel.: 0850 003 333
E-mail: union@union.sk
Kontaktné miesta
VYSVETLIVKY POJMOV

  • UP = Union poisťovňa, a.s.
  • UZP = Union zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
              
    © Union poisťovňa, a.s.
    © Union zdravotná poisťovňa, a.s.