Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

VIDLIČKA, s.r.o.

Piešťanská 67
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Citroën, Ostatné

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.