Atoms/icons/24/grey/info-24
…..
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

FINAL – CD spol. s r. o.

Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
Ostatné, Peugeot

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.