Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

DETAIL GUYS s.r.o.

Boldocká cesta 218
903 01 Senec
Všetky

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.